Projekty

Projekty

Wrocławski Park Technologiczny realizuje szereg projektów, które przyczyniają się do rozwoju współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Wspieramy przedsiębiorstwa i projekty skupiające się na pracy badawczo-rozwojowej, innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Poprzez nasze działania chcemy tworzyć przestrzeń, a w niej warunki w których z połączenia przedsiębiorczości i technologii powstaną produkty, usługi, technologie i know-how mogące konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale i światowym.

Od kilku lat, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich realizowaliśmy projekty:

Interreg Baltic Sea – Komercjalizacja biomarkerów – badania, rozwój I wdrażanie innowacji w zakresie biomarkerów o zastosowaniach IVD (akronim BIC-BRIDGE)

BIC BRIDGE to inicjatywa kontynuująca założenia projektu BIC. Celem projektu jest ułatwienie wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w celu wsparcia różnych faz procesu komercjalizacji biomarkerów i wypełnienie luki translacyjnej między badaniami a zastosowaniem klinicznym.

Więcej

Projekt CHAIN REACTIONS

Projekt CHAIN REACTIONS ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw przemysłowych do innowacji.

Więcej

HIGH – TECH na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Projekt zakłada promocję oferty gospodarczej regionu na rynkach międzynarodowych i krajowych skupiającą się na sektorze high-tech oraz wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie.

Więcej

Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext

Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia potencjału laboratoriów B+R WPT o nowe obszary aktywności i aktualizację poziomu technologicznego wsparcia proinnowacyjnego.

Więcej

Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Dzięki projektowi zamierzamy zwiększyć poziom handlu zagranicznego sektora MŚP z branż high-tech oraz poprawić rozpoznawalność Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii.

Więcej

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Dzięki projektowi zamierzamy zwiększyć poziom handlu zagranicznego sektora MŚP oraz poprawić rozpoznawalność Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii.

Więcej

Interreg Baltic Sea – Komercjalizacja Biomarkerów (akronim BIC)

BIC to flagowy projekt EUSBSR, którego realizacja zaczęła się w październiku 2017 r., a zakończy we wrześniu 2020 r. Rezultaty projektu BIC przyczynią się do poprawy konkurencyjności i komercjalizacji biomarkerów w regionie Morza Bałtyckiego, co w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści szpitalom i pacjentom poprzez zapewnienie przystępnej cenowo i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Więcej

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions”

Projekt ten koncentruje się na wzmocnieniu i przedstawieniu regionów Europy Środkowej jako obszaru doskonałości w dziedzinie cyfrowych zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej.

Więcej

Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław

W ramach projektu rozbudowaliśmy, a także wyposażyliśmy kompleks WPT oddając tym samym w użytek rezydentom aż 34 tysiące m2 powierzchni laboratoryjno-biurowej.

Więcej

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

Projekt ten umożliwił nam rewitalizację, przebudowę i unowocześnienie zabytkowej hali przemysłowej W-7, która niegdyś była częścią fabryki wagonów PAFAWAG. Dziś nazywamy ją Nową Siódemką.

Więcej

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

Dzięki realizacji tego projektu stworzyliśmy dobrze wyposażoną przestrzeń biurową, w której, na preferencyjnych warunkach, nowe przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoją działalność.

Więcej

Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

Stale dbając o rozwój działającego w ramach Parku Klastra NUTRIBIOMED pozyskaliśmy fundusze i stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – unikalną w skali kraju infrastrukturę technologiczną.

Więcej

Zrealizowane projekty:

HIGH – TECH na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Czytaj więcej

Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext

Czytaj więcej

Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu

Czytaj więcej

Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii

Czytaj więcej

Interreg Baltic Sea – Komercjalizacja Biomarkerów (akronim BIC)

Czytaj więcej

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions”

Czytaj więcej

Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław

Czytaj więcej

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

Czytaj więcej

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

Czytaj więcej

Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

Czytaj więcej