Szkolenia

Szkolenia

Dzięki skupionemu wokół WPT środowisku biznesowemu i naukowemu, które gromadzi profesjonalistów o najwyższych kwalifikacjach, możemy prowadzić szkolenia, świadczyć usługi doradcze i proinnowacyjne, które efektywnie przyczynią się do rozwoju twojego projektu.

Szkolenia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem oraz bogatym doświadczeniem. Odbywają się one na terenie naszego Parku, z wykorzystaniem m.in. wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego. Każde z nich kończy się certyfikatem uczestnictwa.

Świadczone przez nas doradztwo specjalistyczne obejmuje szeroki zakres – od analiz technologicznych, przez systemy jakości, ochronę własności intelektualnej po pozyskiwanie funduszy na realizację projektu.

Szeroki zakres oferowanych form wsparcia, gwarantuje, że odpowiednią dla siebie formę znajdą zarówno Ci, którzy dopiero rozpoczynają realizację projektu, jak i Ci będący już na etapie wprowadzania jego efektów na rynek.

Szkolenia laboratoryjne

Wrocławski Park Technologiczny od wielu lat zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji. Profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in.: studentom, pracownikom naukowym kierunków technicznych, pracownikom firm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, organizujemy także szkolenia oraz warsztaty dedykowane do Państwa indywidualnych preferencji. Jesteśmy otwarci w kwestii dostosowania dogodnego terminu szkolenia oraz pracy na wybranych przez uczestników przykładach. Specjalizujemy się zarówno w szkoleniach praktycznych, jak i teoretycznych połączonych z nauką obsługi urządzeń oraz oprogramowania.

Szkolenia odbywają się na terenie laboratoriów Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. i są prowadzone przez ekspertów-praktyków danego obszaru naukowego. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Oferta szkoleń WPT na 2023 rok
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Harmonogram szkoleń na 2023 rok

Aspekty prawne rynku CBD – CBD jako składnik suplementów diety, żywności i kosmetyków, VAT na produkty konopne

Terminy:

 • 08.02.2023

Chromatografia gazowa GC w ujęciu praktycznym – kurs rozszerzony 

Terminy:

 • 16.-17.01.2023
 • 20.-21.04.2023
 • 2.-3.10.2023
 • 20.-21.11.2023

Chromatografia gazowa GC w teorii i praktyce

Terminy:

 • 23.02.2023
 • 16.06.2023
 • 22.09.2023

Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (GC-MS)

Terminy:

 • 15.-17.04.2023
 • 4.-6.12.2023

Chromatografia cieczowa HPLC w ujęciu praktycznym – kurs rozszerzony

Terminy:

 • 2.-3.02.2023
 • 11.-12.05.2023
 • 14.-15.09.2023
 • 30.11.-1.122023

Chromatografia cieczowa (HPLC) w teorii i praktyce

Terminy:

 • 13.01.2023
 • 20.10.2023

Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD/ HPLC-FLD)” – warsztaty praktyczne

Terminy:

 • 25.05.2023
 • 8.11.2023

Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (LC-MS)

Terminy:

 • 26.-27.01.2023
 • 12.-13.10.2023

Optymalizacja metod ilościowych i jakościowych LC-MS

Terminy:

 • 5.-6.06.2023
 • 24-25.08.2023
 • 14.-15.12.2023

LC-MS bez tajemnic- kurs podstawowy

Terminy:

 • 19.04.2023
 • 29.09.2023

Kontakt

Marek Nowak

 • +48 71 798 56 02

 • marek.nowak@technologpark.pl

  Szkolenia premium

   Wrocławski Park Technologiczny przygotował ofertę szkoleń rozwojowych dedykowanych dla:

  • klientów biznesowych (firm mikro, małych, średnich i dużych),
  • sektora publicznego,
  • uczelni wyższych,
  • stowarzyszeń i organizacji branżowych (np. organizacji pracodawców, izb gospodarczych),
  • instytutów badawczych,
  • osób indywidualnych.

  Szkolenia odgrywają wiodącą rolę w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji rynkowych oraz wdrażania innowacji do edukacji. Pomagają w  zrozumieniu potrzeb i funkcjonowania biznesu. Naszych trenerów cechuje bardzo dobra znajomość zagadnień będących przedmiotem wdrażanych rozwiązań, elastyczność i otwartość na indywidualne potrzeby. Innowacyjne podejście, profesjonalizm oraz zaangażowanie są gwarantem wysokiej jakości rozwiązań i osiągania założonych celów biznesowych.

  Kontakt

  Marek Nowak

  • +48 71 798 56 02

  • marek.nowak@technologpark.pl

   Warsztaty technologiczne

   Chcąc jeszcze lepiej przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy organizujemy warsztaty technologiczne. Kierowane są one przede wszystkim do studentów, dla których stanowią szansę na poznanie pracy w środowisku przemysłowym od praktycznej strony.
   Stawiamy na praktyczną część warsztatów. Chcemy by poza murami uczelni młodzi naukowcy zobaczyli jaka jest dynamika pracy przedsiębiorców, których firmy zajmują się wysoko wyspecjalizowanymi technologiami. W trakcie warsztatów uczestniczą oni w różnych etapach produkcji zaczynając od monitorowania parametrów pracy, po sprawdzanie jakości ostatecznego produktu.
   Treści merytoryczne prezentowane na warsztatach dotyczą wysoce zaawansowanych technologii, takich jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, mikroenkapsulacja, ultrafiltracja, czy ekstrakcja chemiczna.
   Wszystko w skali przemysłowej, tak by jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Udział w warsztatach technologicznych sprawia, iż praca badacza zyskuje całkowicie nowy wymiar.

   Kontakt

    • +48 71 798 58 75