Szkolenia

Szkolenia

Dzięki skupionemu wokół WPT środowisku biznesowemu i naukowemu, które gromadzi profesjonalistów o najwyższych kwalifikacjach, możemy prowadzić szkolenia, świadczyć usługi doradcze i proinnowacyjne, które efektywnie przyczynią się do rozwoju twojego projektu.

Szkolenia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim stażem oraz bogatym doświadczeniem. Odbywają się one na terenie naszego Parku, z wykorzystaniem m.in. wysokiej klasy sprzętu laboratoryjnego. Każde z nich kończy się certyfikatem uczestnictwa.

Świadczone przez nas doradztwo specjalistyczne obejmuje szeroki zakres – od analiz technologicznych, przez systemy jakości, ochronę własności intelektualnej po pozyskiwanie funduszy na realizację projektu.

Szeroki zakres oferowanych form wsparcia, gwarantuje, że odpowiednią dla siebie formę znajdą zarówno Ci, którzy dopiero rozpoczynają realizację projektu, jak i Ci będący już na etapie wprowadzania jego efektów na rynek.

Szkolenia laboratoryjne

Wrocławski Park Technologiczny od ponad kilku lat zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu chemii, biotechnologii, biologii molekularnej oraz farmacji. Profesjonalne kursy z zakresu obsługi sprzętu laboratoryjnego, analiz laboratoryjnych, a także metod badawczych, dedykowane są m.in.: studentom, pracownikom naukowym kierunków technicznych, pracownikom firm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, organizujemy także szkolenia oraz warsztaty dedykowane do Państwa indywidualnych preferencji. Jesteśmy otwarci w kwestii dostosowania dogodnego terminu szkolenia oraz pracy na wybranych przez uczestników przykładach. Specjalizujemy się zarówno w szkoleniach praktycznych, jak i teoretycznych połączonych z nauką obsługi urządzeń oraz oprogramowania.

Szkolenia odbywają się na terenie laboratoriów Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. i są prowadzone przez ekspertów-praktyków danego obszaru naukowego. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, a po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Oferta szkoleń WPT na 2021 rok

Terminy szkoleń w 2021 roku

„Chromatografia gazowa (GC/FID i GC/MS) w teorii i praktyce”

Terminy: 14.05.2021; 11.06.2021


„Chromatografia gazowa GC w ujęciu praktycznym- kurs rozszerzony”

Terminy: 14-15.10.2021


„Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD/ HPLC-FLD)” – warsztaty praktyczne

Terminy: 14.05.2021, 10.09.2021


„Chromatografia cieczowa (HPLC) w teorii i praktyce”

Terminy: 30.04.2021


„Chromatografia cieczowa HPLC w ujęciu praktycznym- kurs rozszerzony”

Terminy: 21-22.10.2021


„Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (GC-MS)”

Termin: 02-04.06.2020;


„Chromatograficzne metody separacji i detekcji związków chemicznych (HPLC/LC-MS)”

Termin: 27-28.05.2021; 07-08.10.2021;

Szkolenia certyfikowane

Szkolenia certyfikowane dedykujemy w szczególności młodym naukowcom – studentom i absolwentom kierunków ścisłych. Są one oczywiście dostępne również dla uczestników indywidualnych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje.
Szkolenia realizowane są na bazie dokumentów normatywnych takich jak np. PN-EN ISO/IEC 17025:2005, przez co gwarantują uzyskanie kompetencji szczególnie cenionych na rynku pracy. Ich program oparty jest również na zbiorze dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w wielu organizacjach usługowych czy produkcyjnych o rozbudowanej, złożonej strukturze organizacyjnej.
Prowadzone przez nas szkolenia są kilkudniowe. Pierwszy ich moduł dedykowany jest materii teoretycznej, szczególnie zapoznaniu z wymaganiami normy ISO i prowadzony jest przez specjalistów branżowych, audytorów i ekspertów Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen. Drugi moduł przeznaczony jest na warsztaty praktyczne w laboratorium. Wraz z zespołem specjalistów WPT uczestnicy mają szansę wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce, tak by po zakończeniu szkolenia z łatwością mogli oni stosować i weryfikować system jakości w codziennej pracy.
Podczas szkoleń wykorzystujemy proste oznaczenia analityczne (np. z analizy tabletek czy analizy produktu sypkiego), a ich uczestnicy uczą się jednocześnie tworzenia, weryfikacji i prowadzenia dokumentów systemu jakości, takich jak procedury, czy instrukcje. Specjalnie opracowana metodologia zajęć gwarantuje wysoki stopień przyswojenia wiedzy.
Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu. Widnieje na nim znaki Jednostki Certyfikującej TÜV Hessen i jest on ważny bezterminowo. Dokumenty wydajemy w wersji polsko- i anglojęzycznej.

Kontakt

  • (071) 798-58-75

   Warsztaty technologiczne

   Chcąc jeszcze lepiej przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy organizujemy warsztaty technologiczne. Kierowane są one przede wszystkim do studentów, dla których stanowią szansę na poznanie pracy w środowisku przemysłowym od praktycznej strony.
   Stawiamy na praktyczną część warsztatów. Chcemy by poza murami uczelni młodzi naukowcy zobaczyli jaka jest dynamika pracy przedsiębiorców, których firmy zajmują się wysoko wyspecjalizowanymi technologiami. W trakcie warsztatów uczestniczą oni w różnych etapach produkcji zaczynając od monitorowania parametrów pracy, po sprawdzanie jakości ostatecznego produktu.
   Treści merytoryczne prezentowane na warsztatach dotyczą wysoce zaawansowanych technologii, takich jak ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, mikroenkapsulacja, ultrafiltracja, czy ekstrakcja chemiczna.
   Wszystko w skali przemysłowej, tak by jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy. Udział w warsztatach technologicznych sprawia, iż praca badacza zyskuje całkowicie nowy wymiar.

   Kontakt

    • (071) 798-58-75