WRO4digITal EDIH Wrocław

WRO4digITal EDIH Wrocław

Cyfrowy rozwój firmy na wyciągnięcie ręki!

Cyfrowy rozwój firmy na wyciągnięcie ręki!

WRO4digITal to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z Wrocławia , utworzony przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Dolnośląskie firmy oraz jednostki administracji publicznej mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami cyfryzacyjnymi.

Dowiedz się więcej

Przejdź do

O projekcie
Działania
Usługi
Jak skorzystać
EDIH w pytaniach
Kontakt

O projekcie

WRO4digITal to Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH) z Wrocławia , utworzony przez konsorcjum 22 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Dolnośląskie firmy oraz jednostki administracji publicznej mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich i zmodernizować sposób produkcji lub świadczenia usług zgodnie z obecnymi trendami cyfryzacyjnymi.

WRO4digITal to członek transeuropejskiej sieci European Digital Innovation Hubs), która stanowi podstawowe narzędzie Komisji Europejskiej do wspierania i koordynacji transformacji cyfrowej gospodarki Unii Europejskiej.

Celem inicjatywy WRO4digITal jest podniesienie poziomu ucyfrowienia gospodarki na Dolnym Śląsku. Działalność wrocławskiego hub’u wpłynie na podniesienie konkurencyjności lokalnych firm, wzrost gospodarczy w regionie, zwiększy dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz poprawę jakości życia. WRO4digITal przyśpieszy modernizację administracji publicznej.

Naszą misją jest uzyskanie efektu sieciowania i budowa ekosystemu innowacji cyfrowych na potrzeby MŚP i jednostek administracji publicznej. Poprzez działania edukacyjne i demonstracyjne zapewniamy dostęp do specjalistycznej wiedzy i wyposażenia, a nasze indywidualne usługi doradcze i wdrożeniowe oferują wsparcie eksperckie w poszukiwaniu rozwiązań cyfrowych. Nasze działania zmierzają również do łączenia z dostawcami odpowiednich technologii czy potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz zapewniają wsparcie w poszukiwaniu finansowania.

Bazujemy na trzech głównych technologiach programu Cyfrowa Europa tj.: sztuczna inteligencja (AI), obliczenia z wykorzystaniem superkomputerów (HPC) i cyberbezpieczeństwo. Ponadto w naszej ofercie znajdują się usługi oparte o szeroki wachlarz pozostałych technologii cyfrowych m. in.: chmura obliczeniowa , big data, block chain, Internet rzeczy, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość, nowoczesne rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki oraz wytwarzanie przyrostowe.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że wszystkie wymienione technologie będzie można poznać w praktyce, dzięki laboratoriom naszego konsorcjum.
Osiągnij nowy poziom innowacyjności.

Zapraszamy do współpracy!

Jak skorzystać z usług?

Aby skorzystać z usług WRO4digITal EDIH Wrocław należy:

 • zarejestrować się na stronie http://www.nutribiomed.pl/edih,
 • wypełnić znajdujący się na niej formularz,
 • podpisać umowę na przeprowadzenie diagnozy dojrzałości cyfrowej firmy (DMA).

Po wysłaniu zgłoszenia nastąpi przypisanie indywidualnego opiekuna, który będzie służył Państwu pomocą przez cały proces.

Opiekun ustali z Państwem termin i miejsce przeprowadzenia badania DMA. Na jego podstawie zostaną wypracowane rekomendacje konkretnych usług.

Platforma DPI

5 kroków do współpracy!

Zarejestruj się na stronie
www.nutribiomed.pl/edih

Wypełnij formularz
rejestracyjny

Wypełnij formularz
DMA

Sprawdź e-mail
powitalny!

Witamy na
platformie DPI!

Skorzystaj z naszych usług

Przykładowe usługi

Analityka biznesowa z elementami systemu informacji przestrzennej

Usługa jest skierowana do Klientów zainteresowanych wdrożeniem własnego systemu analityki biznesowej (BI) zintegrowanego z elementami systemu informacji przestrzennej (openGIS) z dostępem do otwartych danych przestrzennych oraz społeczno-gospodarczych (istotą usługi jest transfer wiedzy i doświadczenia).
W praktyce rozwiązania końcowe pozwalają m.in. na:

 • przestrzenną i czasową analizę rynku,
 • analizy otoczenia gospodarczego i konkurencji w ujęciu przestrzennym,
 • symulacje scenariuszowe typu „what if?” oraz analizy strategiczne,
 • analizy lokalizacyjne i geomarketing,
 • oceny wskaźnikowe społeczno-gospodarczo-środowiskowe efektywności biznesowej.

Zasoby techniczne oraz technologie: data mining, machine learning, R, Python, ETL, systemy location intelligence [BI+GIS], systemy wpierania decyzyjnego, GIS, automaty komórkowe, mapowanie procesów. QGIS, ArcGIS, CommunityViz, Stata, Matlab, Tableau, Tableau Prep.

Adresat: MŚP i administracja publiczna

Automatyzacja procesów – plany transformacji

Usługa doradcza opierająca się na analizie bieżących procesów i zaproponowaniu możliwości optymalizacji i automatyzacji procesów o wysokim stopniu powtarzalności, czasochłonności lub wykorzystaniu zasobów ludzkich, w których kluczową rolę odgrywa niezawodność i szybkość (np. testowanie oprogramowania, procesy obsługi klienta, back-office, finanse i księgowość).

Wybór technologii, narzędzi i metod do zastosowania uzależniony od dojrzałości Klienta, posiadanej infrastruktury, standaryzacji procesów i poziomu technologicznego.

Adresat: MŚP i administracja publiczna

Powszechny dostęp do informacji miejskiej – PoC

Pilotaż ilustrujący w praktyce, w obiektach znajdujących się w danej JST, jak cyfrowe nośniki informacji ułatwiają dostęp do informacji miejskiej (w tym osobom o szczególnych potrzebach), przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i skróceniu czas aktualizacji wiadomości w porównaniu z tradycyjnymi nośnikami.
Usługa nie wymaga budowania infrastruktury wymagającej utrzymania i obsługi – stanowiska informacyjne z dostępem do aplikacji AR. Rozszerzona rzeczywistość w służbie miasta.
System demonstracyjny będzie składał się z:

 • fizyczne paski informacyjne (wyzwalacze informacji) instalowane w wybranych punktach miasta,
 • dedykowana aplikacja na urządzenia z systemem Android i iOS,
 • komunikaty jednostek samorządu terytorialnego opracowane w trzech wersjach: audiowizualna/audio (dla osób niedowidzących)/isual i tekstowy (dla osób niesłyszących lub niedosłyszących).

Adresat: MŚP i administracja publiczna

Wspieramy biznes w każdej skali!

Dynamika zmian we współczesnym świecie jest ogromna. Dziś, jak nigdy wcześniej, odniesienie sukcesu w biznesie wymaga zdolności do szybkiego odpowiadania na wyzwania, które stają przed nowoczesną gospodarką. Utrzymanie konkurencyjności i odporności gospodarki to priorytety na szczeblu europejskim, które mogą zostać zrealizowane przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych i możliwości oferowanych m.in przez sektor ICT. Sieć Europejskich Hubów Cyfrowych stanowić ma realne wsparcie w procesie transformacji cyfrowej gospodarek, szczególnie firm z sektora MŚP oraz jednostek administracji publicznej. Jako Wrocławski Park Technologiczny dostrzegamy ogrom możliwości, jakie otwiera przed nami cyfryzacja. Biorąc pod uwagę pełnioną przez nas, na co dzień, rolę koordynatora łączącego podmioty, które z jednej strony potrzebują nowych rozwiązań technologicznych, z drugiej zaś posiadają gotowe rozwiązania rynkowe, w sposób naturalny i z ogromną przyjemnością objęliśmy rolę lidera projektu WRO4digITal. Cieszę się, że w ramach konsorcjum zrzeszającego 22 podmioty stanowiące przekrój lokalnego ekosystemu innowacji, będziemy wspierać rozwój wrocławskich i dolnośląskich przedsiębiorstw i urzędów. Jestem pewien, że wspólnie wejdziemy na wyższy poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, naszego miasta i regionu dolnośląskiego

Maciej Potocki, Prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego

Partnerzy

Koordynator

Logotyp aip

Partnerzy

EDIH w pytaniach

European Digital Innovation Hub jest narzędziem opracowanym przez Komisję Europejską do koordynacji i wspierania transformacji cyfrowych gospodarek Państw Członkowskich. Celem programu jest podniesienie poziomu cyfryzacji w Unii Europejskiej, a poprzez to zwiększenie przewagi konkurencyjnej firm oraz poprawa funkcjonowania administracji publicznej. EDIH będą funkcjonować jako centrum kompleksowej usługi – „one stop shop” – punkt, w którym przedsiębiorstwo zainteresowane rozwojem cyfrowym otrzyma pomoc.

Program Digital Europe skupia się na rozwoju trzech głównych obszarów: sztucznej inteligencji, obliczeń z wykorzystaniem superkomputerów i bezpieczeństwa cyfrowego. Nasze usługi oferują też rozwiązania oparte na pozostałych technologiach cyfrowych np. cloud computing, big data, block chain, Internet rzeczy i wirtualna rzeczywistość.

Jesteśmy jednym z członków sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych.

W skład WRO4digITal EDIH wchodzi 22 partnerów, w tym instytucji wspierających – łączą nas unikatowe kompetencje i doświadczenie w obszarze transformacji cyfrowej. Nasze konsorcjum tworzą różnego typu instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa.

Ofertę WRO4Digil kierujemy do dwóch grup docelowych – pierwszą są firmy z sektora MŚP, w tym mikrofirmy i startupy, a drugą administracja publiczna np. jednostki samorządu terytorialnego i szkoły.

Projekt będzie trwał 3 lata – jego start został zaplanowany na początek 2023 roku.

Nasze działania w ramach WRO4digITal będziemy realizować regionalnie na terenie Dolnego Śląska, ale nasze przedsięwzięcie ma również wymiar międzynarodowy, w ramach paneuropejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych.

Nasza działalność jest finansowana jest ze środków programu Europa Cyfrowa (Digital Europe) oraz środków krajowych.

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.

Zapisz się do newslettera!

Chcesz być na bieżąco z działalnością WRO4digITal? Nie zwlekaj i zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się

Kontakt

Adres:
Klecińska 125,
54-413 Wrocław

Telefon:
+48 71 798 58 08

Adres e-mail:
WRO4digITal@technologpark.pl