Historia

Historia

Historia naszego Parku sięga 1996 roku. Wówczas, przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu, instytucji finansowych, samorządu oraz agencji rządowych spotkali się na konferencji poświęconej idei parków technologicznych. Została ona zainicjowana przez Urząd Miejski Wrocławia, Dolnośląską Izbę Gospodarczą oraz Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Efektem tych rozmów było powstanie Grupy Inicjatywnej ds. realizacji przedsięwzięcia – Park Technologiczny we Wrocławiu. W jej skład weszli przedstawiciele:

 • Politechniki Wrocławskiej,
 • Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego),
 • Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej,
 • Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny).
 • Towarzystwa Inwestycyjnego Dolmel sp. z o. o.,
 • Dolnośląskiej Izby Gospodarczej,
 • Wojewody Wrocławskiego (reprezentującego Skarb Państwa),
 • Gminy Wrocław.

To właśnie działania Grupy Inicjatywnej dały podwaliny do rozpoczęcia działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego. Stworzyli oni struktury spółki akcyjnej, które miały stać się ramą funkcjonowania parku. Następnie, zgodnie z przyjętym przez członków projektem, stali się oni akcjonariuszami założycielami, powołanej dnia 10 lipca 1998 roku, spółki (Akademia Ekonomiczna nie zgłosiła akcesu i nie stała się akcjonariuszem).

Powstanie WPT było istotne nie tylko dla Wrocławia, ale i całego Dolnego Śląska. Jego utworzenie było częścią strategii rozwoju regionu, przyjętej przez władze samorządowe województwa dolnośląskiego. Intensywne działania doprowadziły do powstania pierwszego Budynku Gamma, który został oddany do użytku sześć lat po stworzeniu spółki, w 2004 roku. Kolejny budynek Beta został ukończony już dwa lata później. Do WPT zaczęły wprowadzać się pierwsze firmy.

Prawdziwy rozkwit naszego Parku wiąże się z projektem „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, realizowanym przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Dzięki niemu udało nam się stworzyć bogatą infrastrukturę laboratoryjno- biurową. W czasie realizacji projektu powstało pięć obiektów, które dziś, wraz z Gammą i Betą stanowią kompleks skupiający dynamiczne środowisko biznesowe WPT:

 • budynek Alfa – oddany do użytku w 2009 roku
 • budynek Delta – oddany do użytku w 2012 roku
 • budynek Omega – oddany do użytku w 2012 roku
 • budynek Lambda – oddany do użytku w 2013 roku
 • budynek Sigma – oddany do użytku w 2015 roku
 • budynek Hala Nowa Siódemka- oddany do użytku w 2015 roku

Nie spoczywamy jednak na laurach, stale się rozwijamy by realizować naszą misję i promować przedsiębiorczość oraz innowacyjność.