Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości

W WPT działają dwa inkubatory przedsiębiorczości DAIP, czyli Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości.  Wspieramy innowacyjnych, kreatywnych oraz ambitnych przedsiębiorców na początku ich biznesowej drogi. Do tej pory z naszej oferty skorzystało ponad 220 firm i zdecydowana większość z nich odniosła rynkowy sukces.

Poznaj Inkubatory Przedsiębiorczości WPT

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

W DAIP wspieramy przedsiębiorców akademickich, czyli studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników akademickich, którzy rozpoczynają działalność biznesową w branży technologicznej. W ramach inkubacji w DAIP, przez 2 lata, stwarzamy korzystne warunki dla rozwoju zakładanych przez nich firm. Z naszego wsparcia przez 14 lat istnienia DAIP skorzystało ponad 150 firm, działających w 13 branżach, w tym m.in. IT, inżynierii chemicznej, mechaniki, elektroniki, biochemii, biotechnologii czy medycyny.

Dowiedz się więcej

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) został stworzony po to, by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Jest dedykowany wszystkim firmom, które znajdują się na początku biznesowej drogi. Inkubator jest miejscem przystosowanym pod kątem architektonicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej oraz integracji biznesowej.

Dowiedz się więcej

Co zyskujesz w Inkubatorach Przedsiębiorczości WPT?

Co jeszcze warto wiedzieć o naszych inkubatorach?

  • DAIP zdobył tytuł Najlepszego Naukowego Inkubatora Przedsiębiorczości w kategorii zwrot z inwestycji publicznych (Annual Incubation Awards 2013)
  • Przeżywalność firm inkubowanych w WPT  to aż 80%, a wiele firm zaczynających działalność w jednym z naszych inkubatorów to obecnie spółki giełdowe
  • Inkubowane przez nas przedsiębiorstwa uzyskują patenty pozwalające im na dalszy rozwój innowacyjnych produktów, które wytwarzają, z powodzeniem konkurują na międzynarodowych rynkach oraz rozbudowują swój potencjał do poziomu, na którym zdobywają finansowanie z funduszy Venture Capital.
  • Inkubowane przez nas firmy to laureaci konkursów takich jak „Innowator Roku”, „Mikroprzedsiębiorca Roku”, „Innofirma Parkowe Orły”, „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”, „30 kreatywnych Wrocławia”.

Dowiedz się więcej:

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Academic Box, czyli wsparcie dla kół naukowych

#STARTUPWRO, czyli WPT dla wrocławskich startupów