Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości

W WPT działają dwa inkubatory przedsiębiorczości DAIP, czyli Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości.  Wspieramy innowacyjnych, kreatywnych oraz ambitnych przedsiębiorców na początku ich biznesowej drogi. Do tej pory z naszej oferty skorzystało ponad 330 firm i zdecydowana większość z nich odniosła rynkowy sukces.

Poznaj Inkubatory Przedsiębiorczości WPT

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

W DAIP wspieramy przedsiębiorców akademickich, czyli studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników akademickich, którzy rozpoczynają działalność biznesową w branży technologicznej. W ramach inkubacji w DAIP, przez 2 lata, stwarzamy korzystne warunki dla rozwoju zakładanych przez nich firm. Z naszego wsparcia przez 17 lat istnienia DAIP skorzystało ponad 155 firm, działających w 13 branżach, w tym m.in. IT, inżynierii chemicznej, mechaniki, elektroniki, biochemii, biotechnologii czy medycyny.

Dowiedz się więcej

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) został stworzony po to, by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Jest dedykowany wszystkim firmom, które znajdują się na początku biznesowej drogi. Inkubator jest miejscem przystosowanym pod kątem architektonicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej oraz integracji biznesowej.

Dowiedz się więcej

Co zyskujesz w Inkubatorach Przedsiębiorczości WPT?

Co jeszcze warto wiedzieć o naszych inkubatorach?

  • DAIP zdobył tytuł Najlepszego Naukowego Inkubatora Przedsiębiorczości w kategorii zwrot z inwestycji publicznych (Annual Incubation Awards 2013)
  • Przeżywalność firm inkubowanych w WPT  to aż 80%, a wiele firm zaczynających działalność w jednym z naszych inkubatorów to obecnie spółki giełdowe
  • Inkubowane przez nas przedsiębiorstwa uzyskują patenty pozwalające im na dalszy rozwój innowacyjnych produktów, które wytwarzają, z powodzeniem konkurują na międzynarodowych rynkach oraz rozbudowują swój potencjał do poziomu, na którym zdobywają finansowanie z funduszy Venture Capital.
  • Inkubowane przez nas firmy to laureaci konkursów takich jak „Innowator Roku”, „Mikroprzedsiębiorca Roku”, „Innofirma Parkowe Orły”, „Dolnośląski Gryf-Nagroda Gospodarcza”, „30 kreatywnych Wrocławia”.

Dowiedz się więcej:

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Academic Box, czyli wsparcie dla kół naukowych

#STARTUPWRO, czyli WPT dla wrocławskich startupów