Organy spółki

Organy spółki

Zarząd Wrocławskiego Parku Technologicznego

Maciej Potocki – Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, na którym zdobył tytuł magistra inżyniera zarządzania systemami finansowym. Ukończył też interdyscyplinarne, podyplomowe studia Executive MBA. Przez lata związany z Urzędem Miejskim Wrocławia, gdzie jako współpracownik prezydenta miasta, był odpowiedzialny za nadzorowanie kilkunastu wydziałów, m.in.: Biura Nadzoru Właścicielskiego, Biura Prezydenta, Biura Współpracy z Zagranicą, Biura Promocji Miasta, Biura Rady Miejskiej, Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Biura Prasowego (Wydziału Komunikacji Społecznej), Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Zespołu Audytu Wewnętrznego oraz Zespołu Zarządzania Projektami. W 2012 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Rada nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jakub Mazur

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic
  • dr Jacek Pluta
  • dr Ewa Mańkowska
  • prof. Arkadiusz Wójs
  • prof. Tadeusz Trziszka