Wrocławski Park Technologiczny

Wrocławski Park Technologiczny

Wrocławski Park Technologiczny to największa w Polsce instytucja biznesowa tego typu, pod kątem liczby firm działających w jej terenie. Ich różnorodność jest dla nas dowodem na to, że oferta WPT jest dostosowana do potrzeb biznesu różnego typu, działającego w każdej skali.

Działają u nas firmy innowacyjne, przedsiębiorcy  i naukowcy z sektora badawczo-rozwojowego, a także spółki lokujące tu swoje działy badawczo-rozwojowe. Swoje miejsce znajdą tu zarówno startupy, przedsiębiorstwa z sektora MSP, jak i duże, międzynarodowe firmy.

HISTORIA

Historia naszego Parku sięga 1996 roku. Wówczas, przedstawiciele środowisk naukowych, biznesu, instytucji finansowych, samorządu oraz agencji rządowych spotkali się na konferencji poświęconej idei parków technologicznych. Została ona zainicjowana przez Urząd Miejski Wrocławia, Dolnośląską Izbę Gospodarczą oraz Fundację Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

Czytaj więcej

STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA

Akcjonariuszami spółki akcyjnej Wrocławski Park Technologiczny są: Gmina Wrocław, Santander Inwestycje Sp. z o.o., Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Czytaj więcej

PARTNERZY

Poznaj podmioty, z którymi współpracujemy, by kompleksowo wspierać biznes.

Czytaj więcej

PROJEKTY

Wrocławski Park Technologiczny realizuje szereg projektów, które przyczyniają się do rozwoju współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Wspieramy przedsiębiorstwa i projekty skupiające się na pracy badawczo-rozwojowej, innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Czytaj więcej

NAGRODY

Zobacz, jak zostały nagrodzone nasze produkty i usługi biznesowe.

Czytaj więcej

Dowiedz się więcej o WPT:

Historia WPT

Czytaj więcej

Struktura właścicielska

Czytaj więcej

Partnerzy

Czytaj więcej

Projekty

Czytaj więcej

Nagrody

Czytaj więcej