Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

INFORMACJE OGÓLNE

Spółka „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-424), przy ulicy Muchoborskiej 18,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym 0000004202,
o nadanym numerze NIP: 8992218633, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 25.174.500,00 zł;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.01.2023 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 23.12.2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 15.12.2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 17.11.2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.08.2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 20.06.2022 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 18.03.2022 r.
Walne Zgromadzenie – 9.09.2021 r.
Statut spółki – 15 czerwca 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 28 czerwca 2021
Zmiana miejsca posiedzenia WZA – 29.03.2021
Walne Zgromadzenie – 29.03.2021 r.
V wezwanie do złożenia dokumentów akcji
IV wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22.12.2020 r. – zmiana godziny rozpoczęcia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22.12.2020 r.
III wezwanie do złożenia dokumentów akcji
II wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 28.10.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 28.10.2020 r.
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Walne Zgromadzenie – 17.09.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 09.07.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 04.06.2020 r.
Walne Zgromadzenie – 27.03.2020 r.