Struktura właścicielska

Struktura właścicielska

Akcjonariuszami spółki akcyjnej Wrocławski Park Technologiczny są:

Nazwa akcjonariusza % udział w kapitale zakładowym
Gmina Wrocław 94,5633%
Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria radców prawnych Spółka partnerska 0,6205%
Politechnika Wrocławska 1,6451%
Uniwersytet Wrocławski 1,4458%
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 0,8426%
Dolnośląska Izba Gospodarcza 0,0124%
Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej 0,0124%
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 0,2573%
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 0,6006%