Shareholders

Shareholders

Shareholders of Wrocławski Park Technologiczny S.A. (Wrocław Technology Park) are:

Shareholder name % share in share capital
Wrocław Municipality 94,5633%
Litwiński Łoś i Partnerzy Kancelaria radców prawnych Spółka partnerska 0,6205%
Wrocław University of Technology 1,6451%
University of Wrocław 1,4458%%
Wrocław University of Environmental and Life Sciences 0,8426%
Lower Silesian Chamber of Commerce 0,0124%
Wrocław Agglomeration Development Agency 0,0124%
Wrocław University of Economics 0,2573%
Wrocław Medical University 0,6006%