Projekty

Projekty

Interreg Baltic Sea – Komercjalizacja Biomarkerów (akronim BIC)

Biomarkery – stale rosnący zestaw wskaźników, zmian zachodzących w tkankach, komórkach lub płynach ustrojowych, które pozwalają przewidywać choroby, zapewniają bardzo dokładną diagnostykę, czy też dostosowują leczenie do każdego indywidualnego pacjenta w celu zapewnienia lepszego i spersonalizowanego leczenia.

Odkrywanie biomarkerów staje się coraz ważniejsze zarówno w badaniach jak i przemyśle. Oczekuje się, że otworzą one nowe możliwości w zakresie diagnostyki i leczenia oraz przyczynią się do wzrostu gospodarczego.

Pomimo dużego potencjału biomarkerów istnieje ogólny brak doświadczenia w zakresie sprawnego wprowadzania ich na rynek.

Między innymi dlatego zespół dziewięciu partnerów z regionu Morza Bałtyckiego (Biopeople/University of Copenhagen – Dania, Tartu Biotechnology Park OÜ – Estonia, University of Turku – Finlandia, Turku Science Park Ltd – Finlandia, ScanBalt – Dania, BioCon Valley® GmbH – Niemcy, Uniwersytet w Wilnie – Litwa i Wrocławski Park Technologiczny S.A. – Polska) pod przewodnictwem duńskiego Szpitala Uniwersyteckiego Ideklinikken w Aalborg w październiku 2017 r. rozpoczął pracę nad projektem, który ma na celu wypracowanie szeregu ułatwień dotyczących procesu komercjalizacji biomarkerów: od opracowania wytycznych pozwalających wybrać odpowiedni biomarker do komercjalizacji, przygotowania zbiorów dobrych i złych praktyk w procesie komercjalizacji, po aspekty prawne.

Rezultaty projektu BIC przyczynią się do poprawy konkurencyjności i komercjalizacji biomarkerów w regionie Morza Bałtyckiego, co w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści szpitalom i pacjentom poprzez zapewnienie przystępnej cenowo i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

BIC to flagowy projekt EUSBSR, którego realizacja zaczęła się w październiku 2017 r., a zakończy we wrześniu 2020 r. Całkowity budżet Projektu Komercjalizacji Biomarkerów wynosi 2,55 mln EUR. W ramach realizacji Programu Interreg Baltic Sea Region partnerzy otrzymają łącznie 1,96 mln EUR dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dodatkowe informacje: