Projekty

Projekty

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii (IPiT), to jeden z dwóch inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących w strukturach WPT. Jego stworzenie było jednym z działań, jakie podjęliśmy tworząc Maszynownię Biznesu – nowoczesny, zrewitalizowany kompleks dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw technologicznych i przemysłowych.

IPiT to miejsce, w którym przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność uzyskują wsparcie w rozwijaniu ich firm. Do ich dyspozycji są powierzchnie biurowe, które mogą wynająć na preferencyjnych warunkach, ale też w pełni wyposażone sale konferencyjne i sprzęt biurowy. Rezydenci IPiT mogą skorzystać z dostępu do Platformy Usług Cloud, czyli pakietów programów biurowych, graficznych i projektowych z rodziny Microsoft, Adobe, Autodesk, a także szkoleń i doradztwa.

Stworzenie IPiT-u było możliwe dzięki realizacji projektu o nazwie „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu”. Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 11 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Kwota ta pozwoliła na gruntowny remont, przebudowę i wyposażenie dawnego budynku socjalno-administracyjnego fabryki PAFAWAG, który toczył się w latach 2013 – 2015. Dziś znajduje się w nim m.in. 50 pomieszczeń biurowych, 5 sali konferencyjnych, serwerownia, pokój relaksacyjny, aneksy kuchenne i sale spotkań.

Dzięki podjętym przez nas działaniom, IPiT to miejsce, w którym wsparcie otrzymują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Preferencyjne warunki jakie, oferujemy pozwalają im skupić się na rozwoju swoich idei biznesowych, udoskonalaniu sprzedawanych technologii i produktów, tak by szybciej osiągnęli rynkowy sukces.