Projekty

Projekty

CHAIN REACTIONS

Projekt CHAIN REACTIONS ma na celu zwiększenie zdolności przedsiębiorstw przemysłowych do innowacji. Chodzi o to, aby wchłonąć nową wiedzę i przekształcić ją w przewagę konkurencyjną i wartość biznesową, wzrost i zyski. Istnieje w szczególności potrzeba pomocy MŚP w przezwyciężeniu stresu operacyjnego i niedoboru zdolności w odniesieniu do innowacji, a także silniejszej integracji z powstającymi transnarodowymi i globalnymi łańcuchami wartości.

Projekt koncentruje się na kilku kluczowych sektorach w oparciu o ich osadzenie w regionalnych strategiach inteligentnej specjalizacji. Obejmują one zaawansowaną produkcję, ICT i elektronikę, energię i środowisko, zdrowie i biogospodarkę. Partnerstwo opracuje praktyczne instrumenty (np. Modele dojrzałości) do pomiaru potencjału i zdolności innowacyjnych; utworzyć potrójną helisę „sojusze na rzecz innowacji i wzrostu” i rozwinąć ich zdolność do wspierania innowacji w łańcuchu wartości; oraz utworzyć obserwatoria łańcuchów wartości w celu analizy wybranych sektorów przemysłu i ich łańcuchów wartości.

Termin realizacji projektu:

01.04.2019 – 31.03.2022

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Pannon Business Network – Węgry
 • Styryjski Park Technologiczny – Słowenia
 • Izba Handlowa w Padwie – Włochy
 • Chorwacka Izba Gospodarcza – Chorwacja
 • Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pilzno – Republika Czeska
 • Bwcon – Niemcy
 • Wrocławski Park Technologiczny – Polska
 • Koszyce Dolina IT – Słowacja
 • Klaster biogospodarki – Słowacja
 • R-Tech GmbH – Niemcy
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju – Polska

W ramach projektu CHAIN REACTIONS „Driving smart industrial growth throug value chain innovation”, Wrocławski Park Technologiczny współpracuje z:

 • Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej,
 • Wrocławskim Centrum Transferu Technologii,
 • Dolnośląską Izbą Gospodarczą,
 • Balluff Sp. z o.o.