Projekty

Projekty

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu

W ramach realizacji projektu „Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu” dokonaliśmy rewaloryzacji i przebudowy zabytkowej hali przemysłowej W-7, przy ul. Fabrycznej którą dziś nazywamy Nową Siódemką. Hala jest jednym z obiektów na terenie Maszynowni Biznesu.

Projekt zrealizowany został dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Środki przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, realizowanej w latach 2013-2015, wyniosły ok. 50 mln zł, z czego 16 mln zł pochodziło właśnie z Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Zdecydowanie ważniejszy, od liczb, jest jednak cel realizacji projektu, który udało nam się osiągnąć. Stworzyliśmy przestrzeń, na której działalność mogą prowadzić przedsiębiorstwa, których profil opiera się o zaawansowane technologie. Nasi klienci mogą korzystać nie tylko z infrastruktury technicznej, informatycznej, czy produkcyjnej, ale też zaplecza socjalno – biurowego.

Dziś do dyspozycji najemców jest w niej niemal 245 000 m2 powierzchni do zagospodarowania, z czego 18,5 tys. m2 to powierzchnie produkcyjno-magazynowe, 2 tys. m2 – powierzchnie socjalno-biurowe, a blisko 1,5 tys. m2 stanowi część techniczno- warsztatowo- magazynowa. Najemcy hali mają też możliwość korzystania z usług i wyposażenia dostępnych w laboratoriach i pracowniach Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. przy ulicy Klecińskiej, Muchoborskiej i Duńskiej.

Dzięki tej inwestycji nasz Park może kreować nowe środowisko biznesowe, rozwijać polski przemysł oraz budować jego pozycję na rynkach zagranicznych.