Projekty

Projekty

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions”

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions” koncentruje się na wzmocnieniu i przedstawieniu regionów Europy Środkowej jako obszaru doskonałości w dziedzinie cyfrowych zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej. Wypracowane w ramach projektu elastyczne i zorientowane na rozwiązania mechanizmy współpracy mogą być szybko aktywowane i przekazywane wszystkim strategicznym podmiotom.

W projekcie „digitalLIFE4CE” bierze udział 7 obszarów Europy Środkowej. Jest to zestaw najbardziej odpowiednich podmiotów, który pozwoli wspólnie wypracować rozwiązania oraz stawić czoła wyzwaniom w temacie innowacyjnych zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej, pokonując ograniczenia podejść regionalnych i krajowych.

Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions” realizowany jest w ramach programu INTERREG Central Europe, którego głównym celem jest wspieranie współpracy w zakresie innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności regionów Europy Środkowej.

Partnerzy Projektu:

 • University of Applied Sciences Burgenland, Austria
 • Saxon State Ministry for Social Affairs and Consumer Protection, Germany
 • Association for promoting of health business in the region of Leipzig, Germany
 • Bruno Kessler Foundation, Italy
 • Autonomous Province of Trento, Italy
 • Technology Park Ljubljana, Slovenia
 • Pannon Business Network Association, Hungary
 • STEP RI Science and Technology Park – STEP RI, Croatia
 • Wrocławski Park Technologiczny S.A., Polska


Partnerzy współpracujący:

 • Regionalmanagement Burgenland GmbH, Austria
 • Association of Hospital Managers of Austria, Austria
 • Ministry of Health, Italy
 • Institute for Biostatics and Medical Informatics, Slovenia
 • Vas County Authority, Hungary
 • Clinical hospital Center Rijeka, Croatia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Polska

Cel projektu: Stworzenie trwałych powiązań między podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnych zdolności innowacyjnych w Europie Środkowej

Czas trwania: 30 miesięcy (01.05.2017. – 31.10.2019.)

Program: Interreg Central Europe

Budżet Projektu: 1.551.182,37 EUR

Finansowanie z programu: 1.274.752,00 EUR

Budżet WPT: 179.134,50 EUR

Strona internetowa projektu: www.interreg-central.eu/Content.Node/digitalLIFE4CE