Projekty

Projekty

Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań

„Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań” to projekt, który zrealizowaliśmy w latach 2009-2011 po to, by zintegrować członków Klastra NUTRIBIOMED oraz umożliwić im szerszą współpracę w obszarze działań badawczo-rozwojowych, w zakresie wdrażania innowacyjnych produktów i technologii.

Projekt realizowany był w ramach programu PO IG Działanie 5.1. ,,Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Miał on charakter inwestycyjny i osiągnął wartość 13,1 mln zł, z czego 8,9 mln zł stanowiło dofinansowanie z funduszy unijnych.

Jednym z najważniejszych efektów projektu było utworzenie Zakładu Doświadczalnego, wyposażonego w nowoczesną instalację produkcyjną, która pozwala na testowanie technologii, up-scaling i prowadzenie prac innowacyjno-wdrożeniowych. Dzięki niemu wspieramy badania nad kompleksowymi rozwiązaniami problemów w żywności, biotechnologii i farmacji. Zakład powstał na bazie koncepcji i technologii nakierowanych na całkowite zagospodarowanie surowców oraz produktów ubocznych, powstających podczas tworzenia zupełnie nowych produktów.

Jako koordynator Klastra NUTRIBIOMED, wspieramy funkcjonujące w ramach niego podmioty, udzielając im wsparcia, w formie pomocy de minimis, dzięki której można obniżyć koszty użytkowania infrastruktury Zakładu Doświadczalnego. Takie działanie umożliwia korzystanie z jego potencjału nawet małym firmom i dzięki temu obniżenie początkowych nakładów środków, przyśpieszenie rozpoczęcia realizacji ich projektów, a co za tym idzie również ich rozwój.