Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Informacje dla przedsiębiorców 

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach.

Jak założyć własną firmę?

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakładaniu firm w wielu różnych instytucjach, które zostały powołane w tym celu. Przedstawiamy przegląd miejsc, w których przedsiębiorca może uzyskać pomoc.

Dowiedz się więcej

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika

Przedsiębiorcy zatrudniający lub chcący zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać ze środków PRFON dofinansowanie do składki ZUS.

Dowiedz się więcej

Zakładanie firmy przez osoby z niepełnosprawnościami

Osoba z niepełnosprawnością, która prowadzi działalność gospodarczą może uzyskać wsparcie m.in. z PFRON.

Dowiedz się więcej

Jakie uprawnienia ma pracownik z niepełnosprawnościami?

Osobom z niepełnosprawnościami przysługują różne dodatkowe uprawnienia odnoszące się do ich funkcjonowania w miejscu zatrudnienia.

Dowiedz się więcej

Korzyści z zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z różnych form wsparcia. Oferuje je między innymi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej

Prawo pracy a osoby z niepełnosprawnością

Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dowiedz się więcej

Dofinansowania dla przedsiębiorców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Przedsiębiorcy zatrudniający lub chcący zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami mogą uzyskać ze środków publicznych, głównie w ramach PFRON, różne formy dofinansowań.

Dowiedz się więcej

Stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością

W przypadku niektórych niepełnosprawności, przy zatrudnieniu osoby z niepełnosprawnością, pracodawca musi odpowiednio przystosować stanowisko pracy. Refundację kosztów adaptacji można otrzymać ze środków PFRON.

Dowiedz się więcej

Osoba niepełnosprawna w pracy

W zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami kluczem do sukcesu dla pracodawcy jest prawidłowe dostosowanie stanowiska pracy oraz jej organizacji do możliwości i kwalifikacji pracowników.

Dowiedz się więcej

Zatrudnienie pracownika wspomagajacego

Pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnościami, może uzyskać środki finansowe z PFRON na zatrudnienie pracownika wspomagającego, który wesprze ją w sprawiających trudności czynnościach.

Dowiedz się więcej

Turnus rehabilitacyjny a urlop wypoczynkowy

Jakie są zależności między turnusem rehabilitacyjnym a urlopem wypoczynkowym? Jakie uprawnienia ma osoba z niepełnosprawnością?

Dowiedz się więcej

Rozmowa kwalifikacyjna z osobą z niepełnosprawnością

Jak powinna wyglądać rozmowa o pracę prowadzona z osobą z niepełnosprawnością? Przedstawiamy porady dla kandydata i pracodawcy.

Dowiedz się więcej

Ulgi podatkowe dla z osób z niepełnosprawnością

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać osoba z niepełnosprawnością i osoba utrzymująca nieletnią osobę z niepełnosprawnością?

Dowiedz się więcej

Internetowe Centrum Informacji

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach.

Dla pracowników z niepełnosprawnością

Poznaj uprawnienia osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy oraz sprawdź, jak i gdzie szukać pracy, staży lub kursów. Dowiedz się jakie kwestie wiążą się z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności.

Dowiedz się więcej

Dla przedsiębiorców

Dowiedz się jak założyć firmę, gdzie szukać dofinansowań  na założenie działalności gospodarczej oraz sprawdź, jakie są korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej