Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach

Jakie uprawnienia ma pracownik z niepełnosprawnościami?

Osobom z niepełnosprawnościami przysługują różne dodatkowe uprawnienia odnoszące się do ich funkcjonowania w miejscu zatrudnienia.

Dowiedz się więcej

Staże dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami, mogą brać udział w stażach organizowanych m.in. przez instytucje rządowe i PFRON.

Dowiedz się więcej

Refundacja składek ZUS

Osoby z niepełnosprawnościami, które prowadzą działalność gospodarczą, mają prawo do refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dowiedz się więcej

Dofinansowanie działalności gospodarczej

Osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, mogą pozyskać z PFRON dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Internetowe Centrum Informacji

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach

Dla osób z niepełnosprawnością chcących m.in. założyć własną firmę

Dowiedz się m.in. jak uzyskać dofinansowanie dla działalności gospodarczej, uzyskać refundację składek ZUS czy też znaleźć pracę dopasowaną do twoich potrzeb i kompetencji.

Dowiedz się więcej

Dla przedsiębiorców chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami

Dowiedz się m.in. jak pozyskać dofinansowania do wynagrodzeń, jak zaadaptować i wyposażyć stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnościami czy też, jak zatrudnić pracownika wspomagającego.

Dowiedz się więcej