Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach

Jak zacząć szukać pracy?

Poszukiwanie pracy to proces wymagający zaplanowania. Przygotowanie i systematyka w poszukiwaniach mogą być receptą na sukces.

Dowiedz się więcej

Prawo pracy a OZN

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które są zdolne do pracy, mogą korzystać ze wsparcia również w zakresie aktywizacji zawodowej.

Dowiedz się więcej

Jakie uprawnienia ma pracownik z niepełnosprawnościami?

Osobom z niepełnosprawnościami przysługują różne dodatkowe uprawnienia odnoszące się do ich funkcjonowania w miejscu zatrudnienia.

Dowiedz się więcej

Kursy, staże, szkolenia dla osób z niepełnospawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami, mogą brać udział w stażach organizowanych m.in. przez instytucje rządowe i PFRON.

Dowiedz się więcej

Refundacja składek ZUS

Osoby z niepełnosprawnościami, które prowadzą działalność gospodarczą, mają prawo do refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dowiedz się więcej

Dofinansowanie działalności gospodarczej

Osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, mogą pozyskać z PFRON dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Rozmowa kwalifikacyjna z osobą z niepełnosprawnością

Jak powinna wyglądać rozmowa o pracę prowadzona z osobą z niepełnosprawnością? Przedstawiamy porady dla kandydata i pracodawcy.

Dowiedz się więcej

Turnus rehabilitacyjny a urlop wypoczynkowy

Jakie są zależności między turnusem rehabilitacyjnym a urlopem wypoczynkowym? Jakie uprawnienia ma osoba z niepełnosprawnością?

Dowiedz się więcej

Ulgi podatkowe dla z osób z niepełnosprawnością

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać osoba z niepełnosprawnością i osoba utrzymująca nieletnią osobę z niepełnosprawnością?

Dowiedz się więcej

Wsparcie MOPS we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnościami

Poznaj programy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu dedykowane osobom z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej

Internetowe Centrum Informacji

W ramach naszego Centrum Informacji udostępniamy materiały informacyjne oraz umożliwiamy udział w konsultacjach ze specjalistami. Dzięki nim przedsiębiorcy i osoby z niepełnosprawnościami mogą w jednym miejscu znaleźć informacje o przysługujących im prawach, możliwościach i udogodnieniach.

Dla pracowników z niepełnosprawnością

Poznaj uprawnienia osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy oraz sprawdź, jak i gdzie szukać pracy, staży lub kursów. Dowiedz się jakie kwestie wiążą się z posiadaniem orzeczenia o niepełnosprawności.

Dowiedz się więcej

Dla przedsiębiorców

Dowiedz się jak założyć firmę, gdzie szukać dofinansowań  na założenie działalności gospodarczej oraz sprawdź, jakie są korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej