Projekty

Projekty WPT

Wrocławski Park Technologiczny realizuje szereg projektów, które przyczyniają się do rozwoju współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Wspieramy przedsiębiorstwa i projekty skupiające się na pracy badawczo-rozwojowej, innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Poprzez nasze działania chcemy tworzyć przestrzeń, a w niej warunki w których z połączenia przedsiębiorczości i technologii powstaną produkty, usługi, technologie i know-how mogące konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale i światowym.

Od kilku lat, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich realizowaliśmy projekty:

 • Rozwój oferty wsparcia proinnowacyjnego otoczenia biznesu we Wrocławskim Parku Technologicznym – INNOPOLISnext
  Realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia potencjału laboratoriów B+R WPT o nowe obszary aktywności i aktualizację poziomu technologicznego wsparcia proinnowacyjnego.
 • Nowoczesne technologie na Dolnym Śląsku – promocja regionu
  Dzięki projektowi zamierzamy zwiększyć poziom handlu zagranicznego sektora MŚP z branż high-tech oraz poprawić rozpoznawalność Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii.
 • Internacjonalizacja wrocławskich firm z branż nowoczesnych technologii
  Dzięki projektowi zamierzamy zwiększyć poziom handlu zagranicznego sektora MŚP oraz poprawić rozpoznawalność Dolnego Śląska jako miejsca o wysokim potencjale w zakresie nowoczesnych technologii.
 • Interreg Baltic Sea – Komercjalizacja Biomarkerów (akronim BIC)
  BIC to flagowy projekt EUSBSR, którego realizacja zaczęła się w październiku 2017 r., a zakończy we wrześniu 2020 r. Rezultaty projektu BIC przyczynią się do poprawy konkurencyjności i komercjalizacji biomarkerów w regionie Morza Bałtyckiego, co w perspektywie długoterminowej przyniesie korzyści szpitalom i pacjentom poprzez zapewnienie przystępnej cenowo i spersonalizowanej opieki zdrowotnej.
 • Projekt „digitalLIFE4CE – Fostering innovation in integrated healthcare systems solutions”
  Projekt ten koncentruje się na wzmocnieniu i przedstawieniu regionów Europy Środkowej jako obszaru doskonałości w dziedzinie cyfrowych zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej.
 • Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław
  W ramach projektu rozbudowaliśmy, a także wyposażyliśmy kompleks WPT oddając tym samym w użytek rezydentom aż 34 tysiące m2 powierzchni laboratoryjno-biurowej.
 • Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu
  Projekt ten umożliwił nam rewitalizację, przebudowę i unowocześnienie zabytkowej hali przemysłowej W-7, która niegdyś była częścią fabryki wagonów PAFAWAG. Dziś nazywamy ją Nową Siódemką.
 • Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu
  Dzięki realizacji tego projektu stworzyliśmy dobrze wyposażoną przestrzeń biurową, w której, na preferencyjnych warunkach, nowe przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoją działalność.
 • Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
  Stale dbając o rozwój działającego w ramach Parku Klastra NUTRIBIOMED pozyskaliśmy fundusze i stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – unikalną w skali kraju infrastrukturę technologiczną.

Zrealizowane projekty: