Projekty

Projekty WPT

Wrocławski Park Technologiczny realizuje szereg projektów, które przyczyniają się do rozwoju współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Wspieramy przedsiębiorstwa i projekty skupiające się na pracy badawczo-rozwojowej, innowacjach i nowoczesnych technologiach.

Poprzez nasze działania chcemy tworzyć przestrzeń, a w niej warunki w których z połączenia przedsiębiorczości i technologii powstaną produkty, usługi, technologie i know-how mogące konkurować nie tylko na rynku krajowym, ale i światowym.

W ostatnich latach, dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich zrealizowaliśmy projekty:

 • Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do INNOPOLIS Wrocław
  W ramach projektu rozbudowaliśmy, a także wyposażyliśmy kompleks WPT oddając tym samym w użytek rezydentom aż 34 tysiące m2 powierzchni laboratoryjno-biurowej.
 • Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego na bazie majątku pozostałego po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu
  Projekt ten umożliwił nam rewitalizację, przebudowę i unowocześnienie zabytkowej hali przemysłowej W-7, która niegdyś była częścią fabryki wagonów PAFAWAG. Dziś nazywamy ją Nową Siódemką.
 • Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu
  Dzięki realizacji tego projektu stworzyliśmy dobrze wyposażoną przestrzeń biurową, w której, na preferencyjnych warunkach, nowe przedsiębiorstwa mogą rozwijać swoją działalność.
 • Rozwój powiązań kooperacyjnych Klastra NUTRIBIOMED zmierzających do komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań
  Stale dbając o rozwój działającego w ramach Parku Klastra NUTRIBIOMED pozyskaliśmy fundusze i stworzyliśmy Zakład Doświadczalny – unikalną w skali kraju infrastrukturę technologiczną.

Zrealizowane projekty: