Laboratorium właściwości materiałowych

Laboratorium właściwości materiałowych

W laboratorium, wchodzącym w skład Zespołu Laboratoriów Właściwości Fizycznych, możliwe jest prowadzanie badań i testów fizykochemicznych dotyczących właściwości materiałowych surowców i produktów. Jego szczególną kompetencją jest wydawanie opinii na podstawie sporządzonych charakterystyk.

Prowadzone są też w nim również badania służące wprowadzaniu nowych rozwiązań materiałowych w różnych gałęziach przemysłu. Ich zakres obejmuje:

  • tomografię,
  • badania wytrzymałościowe,
  • twardość i mikrotwardość,
  • analizę składu chemicznego,
  • badania mikroskopowe (w tym SEM).
Zobacz usługi laboratoriów i prototypowni WPT

Kontakt

  • PIOTR WILK
    KIEROWNIK LABORATORIUM

  • +48 71 798 58 76

  • piotr.wilk@technologpark.pl

Pozostałe laboratoria z Zespołu Laboratoriów Właściwości Fizycznych:

Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii

Czytaj więcej

Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazów

Czytaj więcej