Laboratorium właściwości materiałowych

Laboratorium właściwości materiałowych

W laboratorium, wchodzącym w skład Zespołu Laboratoriów Właściwości Fizycznych, możliwe jest prowadzanie badań i testów fizykochemicznych dotyczących właściwości materiałowych surowców i produktów. Jego szczególną kompetencją jest wydawanie opinii na podstawie sporządzonych charakterystyk.

Prowadzone są też w nim również badania służące wprowadzaniu nowych rozwiązań materiałowych w różnych gałęziach przemysłu. Ich zakres obejmuje:

  • tomografię,
  • badania wytrzymałościowe,
  • twardość i mikrotwardość,
  • analizę składu chemicznego,
  • badania mikroskopowe (w tym SEM).
Zobacz usługi laboratoriów i prototypowni WPT

Zaplecze technologiczne Wrocławskiego Parku Technologicznego to m.in. najwyższej klasy, wysoce specjalistyczna infrastruktura badawcza. W jej skład wchodzi unikatowy w skali kraju układ UHV do badania izotopów helu, który pozwala na wykrywanie śladowych ilości gazów w mieszaninach.

Układ UHV służy m.in. do badania helu naturalnego wzbogaconego w izotop He3. Jest to niezwykle rzadki izotop – stanowi mniej niż jedną milionową część helu naturalnego, a zapotrzebowanie na niego jest coraz większe. Izotop He3 w przyszłości będzie wykorzystywany do produkcji czystej energii. Reakcja syntezy “He3 + D“ pozwala uzyskać najwięcej energii (czystej – bez odpadów radioaktywnych) w procesie syntezy termojądrowej.

Rynek ten dotyczy także potencjalnych dystrybutorów poszukiwanego na rynku bezcennego izotopu He3. Światowy rynek odczuwa obecnie dotkliwe braki zaopatrzenia w ten izotop – jego poszukiwania rozpoczęto już na Księżycu.  85% aktualnego na rynku He-3 wykorzystywane jest w detektorach neutronów. Polska jest tu w uprzywilejowanej sytuacji posiadając jedyne w Europie źródło ciekłego helu umiejscowione w Odolanowie – PGNiG S.A .Oddział w Odolanowie.

Układ UHV, którym dysponujemy wyposażony jest w kwadrupolowy spektrometr masowy QMS produkcji Pfeiffer Vacuum GmbH model HiQuad 700, pracuje w zakresie do 128 AMU (ang. Atomic Mass Unit) oraz poziomie wykrywalności poniżej 1 ppm. Jego obsługa wymaga wykwalifikowanego personelu, dlatego też miejsce jego użytkowania jest ściśle określone. Aktualnie jest ono dostępne na terenie Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Odolanowie. Może być on wykorzystywany na zlecenie współpracujących z nami firm i instytucji, dlatego zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

  • PIOTR WILK
    KIEROWNIK LABORATORIUM

  • +48 71 798 58 76

  • piotr.wilk@technologpark.pl

Pozostałe laboratoria z Zespołu Laboratoriów Właściwości Fizycznych:

Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii

Czytaj więcej

Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazów

Czytaj więcej