Laboratorium i prototypownia mechaniczna

Laboratorium i prototypownia mechaniczna

Głównym obszarem działalności pracowni jest optymalizacja procesów konstrukcyjno-wytwórczo-obróbczych. Cykl ten obejmuje czas od momentu zaprojektowania (CAD-CAM), poprzez wytworzenie wirtualnego modelu (komputerowa wizualizacja 3D), po transfer cyfrowy tego modelu do zautomatyzowanych urządzeń obróbczych oraz wytworzenie fizycznego prototypu przy zminimalizowanych nakładach czasu, energii i materiałów.

Zobacz usługi laboratoriów i prototypowni WPT

Kontakt

  • DARIUSZ BIAŁOŃ
    KIEROWNIK DZIAŁU EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY
    TELEINFORMATYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

  • +48 71 798 58 06

  • dariusz.bialon@technologpark.pl

Zobacz pozostałe laboratoria i prototypownie