Laboratorium i prototypownia mechaniczna

Laboratorium i prototypownia mechaniczna

Do głównych obszarów działalności laboratoriów należy optymalizacja procesów konstrukcyjno-wytwórczo-obróbczych. Cykl ten obejmuje czas od momentu zaprojektowania (CAD-CAM), poprzez wytworzenie wirtualnego modelu (komputerowa wizualizacja 3D), po transfer cyfrowy tego modelu do zautomatyzowanych urządzeń obróbczych i wytworzenie fizycznego prototypu przy zminimalizowanych nakładach czasu, energii i materiałów.

DARIUSZ LIPKA

KIEROWNIK W LABORATORIUM I PROTOTYPOWNI MECHANICZNEJ,
KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW ELEKTRONICZNO-ENERGETYCZNYCH.

+48 71 798 58 11