Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium wyposażone jest w wysokoenergetyczny, akceleratorowy system do radiografii przemysłowej umożliwiający prześwietlanie dużych elementów (do 500 mm grubości stali) w celu obserwowania ich wewnętrznej struktury. Przy użyciu systemu można prowadzić badania części maszyn i konstrukcji, a także gotowych, zintegrowanych urządzeń lub ich podzespołów – obrazowanie złożeniowe. Umożliwia to świadczenie usług cyfrowej i analogowej radiografii dla przemysłu sektora: hutniczo-odlewniczego, maszynowego i elektromaszynowego, energetycznego, górniczego, motoryzacyjnego, lotnictwa, obronnego itp. Dodatkowo, korzystając z akceleratora jako źródła wiązki elektronów lub promieniowania RTG, można realizować rozmaite prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu zmian właściwości materiałowych (polimery, tworzywa sztuczne), symulacji niezawodności pracy i odporności na promieniowanie jonizujące materiałów lub całych urządzeń (np. elektronicznych), czy skuteczności sterylizacji mikrobiologicznej.

JACEK GŁOWINKOWSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

+48 71 798 58 09
jacek.glowinkowski@technologpark.pl