Laboratorium i prototypownia inżynierii materiałowej i biomedycznej

Laboratorium i prototypownia inżynierii materiałowej i biomedycznej

Na terenie laboratorium możliwe jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze biofizyki m.in. nanoagregatów molekularnych oraz działania mające na celu opracowanie nowych urządzeń diagnostycznych np. w oparciu o analizę fal dźwiękowych. W skład wyposażenia laboratorium wchodzą także zaprojektowane na terenie WPT fotobioreaktory do hodowli biotechnologicznych w celu pozyskania substancji czynnych np. z alg.

Dostępna w nim infrastruktura umożliwia analizę projektowanych rozwiązań materiałowych obejmującą m.in. badanie właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz opracowywanie technologii produkcji, testowanie parametrów i właściwości materiałów stosowanych w medycynie.

TOMASZ BUCHOWSKI
KIEROWNIK ZESPOŁU LABORATORIÓW CHEMICZNYCH I BIOINŻYNIERYJNYCH

+48 71 798 56 42