StartupWro

StartupWro

Sovigo

Wrocławski Park Technologiczny
ul. Klecińska 123
Wrocław

Poznaj historię i działalność Sovigo

Sovigo jest spółką biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania oraz rozwoju nowoczesnych i celowanych systemów dostarczania leków do miejsca choroby. W chwili obecnej skupia się na zastosowaniu nanonośników w leczeniu chorób układu pokarmowego, gdzie za cel obrała nieswoiste zapalenie jelit.

W tej dziedzinie komercjalizacja i wprowadzenie produktów na rynek odbywa się najczęściej na zasadzie współpracy z dużymi firmami farmaceutycznymi. Pierwsze umowy o współpracy podpisywane są najczęściej po weryfikacji produktu – fazie przedklinicznej bądź ambitniej, po zakończeniu I fazie badań klinicznych. Obecnie w Sovigo realizujemy etap badań Proof of Concept. Nasze założenia i podejście do rozwoju opracowywanej technologii mieliśmy również okazję zweryfikować biorąc udział w programie akceleracyjny MIT EF CEE. To było olbrzymie doświadczenie i nauka. Mieliśmy również to szczęście, że naszym partnerem korporacyjnym w tym programie była Grupa Adamed. Myślę, że dzięki nim udało nam się właściwie wytyczyć kierunek dalszego rozwoju i skupić na tym co jest teraz najważniejsze dla nas – komentuje Grzegorz Kiełbowicz

Aktualnie Sovigo opracowało niemalże pełen zakres badań oraz charakterystyki nanocząstek. Potwierdzona analityka i wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do optymalizacji procesów i produktów (ang. Quality by Design, QbD) pozwala znacząco skrócić czas badań, dostrzec najważniejsze czynniki dla procesu i produktu, oszczędzić pieniądze, zmniejszyć zużycie odczynników a przede wszystkim uzyskać najlepsze możliwe rozwiązanie.

Od nieoczekiwanego spotkania do własnej firmy

Historia Sovigo zaczęła się pod koniec 2015 roku od nieoczekiwanego spotkania w małym podkarpackim miasteczku. Jak to zwykle bywa krótkie spotkanie zamieniło się w trwające godzinami rozmowy. Z miliona pomysłów stworzyliśmy zarys czegoś, co później ewoluowało do aktualnej postaci Sovigo… Tak, to był początek Sovigo – opowiada Paweł Mituła.

Założycielami firmy jest dwóch doktorów biotechnologii. Grzegorz Kiełbowicz, CEO firmy, współpracował z międzynarodowymi firmami z branży farmaceutycznej i urządzeń medycznych. Grzegorz posiada olbrzymie doświadczenie w dziedzinie jakości i regulacji prawnych w tym obszarze. Paweł Mituła, z zamiłowania chemik, posiada doświadczenie w realizacji dużych procesów produkcyjnych w branży chemicznej i nie tylko. W przeszłości zaangażowany był w tworzenie nowego portfolio produktów w największych spółkach chemicznych w Polsce, realizując inwestycje strategiczne od R&D po produkcje w skali przemysłowej. Obaj dzielą pasję poprawy efektywności działania substancji leczniczych i zmniejszenia nasilenia ich skutków ubocznych poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów kontrolowanego dostarczania leków.

 

Nowoczesny system kontrolowanego dostarczania leków

Głównym projektem Sovigo jest opracowanie nowoczesnego systemu kontrolowanego dostarczania leków stosowanych w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

– Naszym celem jest wytworzenie podawanego doustnie innowacyjnego nanonośnika substancji leczniczych na bazie lipidów, którego właściwości pozwalają na bezpieczne stosowanie w organizmach żywych. Z założenia nanonośniki Sovigo charakteryzować ma nie tylko „zaprogramowane” uwalnianie leku w czasie, ale także preferencyjne dostarczenie leku do miejsca zmienionego chorobowo z jednoczesnym zabezpieczeniem pacjenta przed przedostaniem się leku do zdrowych tkanek. Dzięki temu toksyczność leków, a przez to skutki uboczne, zostaną w znaczącym stopniu ograniczone, prowadząc do lepszej tolerancji leku przez pacjentów – komentuje Grzegorz Kiełbowicz.

W Sovigo przeprowadzono już wstępne badania i optymalizację składu oraz parametrów procesu wytwarzania nanocząstek o kierunkowym działaniu w skali laboratoryjnej z zastosowaniem leku modelowego. Ocenie poddaliśmy również wpływu wpływ kluczowych parametrów procesu i składników formulacji na jakość i właściwości fizykochemiczne końcowego nanonośnika.

W w ramach MIT Enterprise Forum CEE (Central and Eastern Europe wraz z Grupą Adamed wytypowane zostały również kluczowe systemów biologicznych, które potwierdzą skuteczności technologii i samego produktu Sovigo.

– Aktualnie walidujemy już opracowane metody analityczne. Tworzymy również pełną dokumentację, która jest niezbędna do dalszych badań biologicznych. W tej kwestii opracowujemy aktualnie badania symulowane i in-vitro na liniach komórkowych. W najbliższym czasie chcemy pozyskać inwestora dla wczesnego etapu finansowania, zakończyć etap Proof of Concept i stworzyć komplementarny zespół specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin branży medycznej – Paweł Mituła.