StartupWro

StartupWro

Paweł Rajca Architekt

Wrocławski Park Technologiczny

Poznaj działalność firmy Paweł Rajca ARCHITEKT

Firma zajmuje się opracowywaniem projektów architektonicznych i sporządzaniem grafiki projektowej. Jej działalność wyróżnia rozwijanie nowych metod twórczych podnoszących poziom graficzny i kompozycyjny projektów.

– W działalności firmy łączę moją wiedzę architektoniczną i tą, którą zdobywam na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Umożliwi mi to dotarcie do osób o bardzo wysokich wymaganiach co do architektury – nie tylko jej funkcji, ale i formy – komentuje Paweł Rajca.

Wśród najważniejszych usług i produktów firmy można wymienić: projekty koncepcyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, prototypy nowych rozwiązań, makiety rozwiązań, budynków, układów przestrzennych, grafika projektową, malarstwo architektoniczne, techniki ścienne, malarstwo tradycyjne i rysunek (również jako dekoracja wnętrz).

Swoje umiejętności rozwijałem podczas dotychczasowej aktywności zawodowej wykonując projekty dla wielu biur, podczas pracy naukowo – dydaktycznej i rozwoju artystycznego na Akademii Sztuk Pięknych. Pomysł na otworzenie własnej firmy oparłem o istniejący już model biznesowy, który stosują przedsiębiorstwa początkujące na rynku. Większość jednoosobowych pracowni zajmuje się podwykonawstwem dla większych biur – przeważnie jako czasowe wsparcie przy zleconych tematach. Schematem funkcjonowania w początkowej fazie jest zatem pozyskiwanie małych zleceń, w których koordynacja i rysowanie projektu są możliwe przez jedną osobę, a współpraca przy opracowywaniu większych projektów oraz udział w konkursach architektonicznych. Ze względu na niskie koszty własne najkorzystniejsze oznacza to początkowo podejmowanie się mniejszych zadań oraz systematyczny i płynny napływ niewielkich zleceń. Osiągniecie tego „ideału” skutkować może nakładaniem się wzajemnie projektów, koniecznością zatrudnienie asystenta, a następnie dalszym rozszerzeniem działalności – opowiada Paweł Rajca.

Choć firma istnieje na rynku niecały rok, może się już pochwalić sukcesami. Nawiązała współpracę ze znaną, wrocławską pracownią projektową przy wykonywaniu dużych projektów architektonicznych, gdzie estetyka jest kluczowa. Zapewnia jej to stały napływ rozwojowych zleceń. Dodatkowo, ze względu na duże zainteresowanie,  firma rozszerzyła swój zakres o działania w zakresie sztuk plastycznych.