StartupWro

StartupWro

InfraSpectra

Wrocławski Park Technologiczny
ul. Fabryczna 16H
53-609, Wrocław

@: sales@infraSpectra.com
Tel.: + 48 514 660 785

Poznaj historię i działalność firmy InfraSpectra

InfraSpectra, to spółka, która specjalizuje się w optoelektronice podczerwieni do zastosowań w automatyce przemysłowej. Zajmuje się projektowaniem, budową i integracją modułowych systemów automatyki przemysłowej bazujących na obrazowaniu termowizyjnym oraz bezkontaktowych pomiarach temperatur. Jej rozwiązania dedykowane są badaniom nieniszczącym, ze szczególnym naciskiem na kontrolę procesów produkcyjnych. Spółka realizuje również projekty inżynieryjne i doradcze, w tym audyty i szkolenia.

Nasze wiedza i doświadczenie zebrane zostały w trakcie lat pracy naukowo-badawczej oraz inżynieryjnej w ośrodkach akademickich w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Zespół infraSpectra Spółka z o.o. to naukowcy, inżynierowie automatyki oraz doświadczeni operatorzy kamer termograficznych z certyfikatami poziomu III (Licencja Snell Infrared) oraz poziomu II (Licencja R&D FLIR Systems) – mówi dr inż. Jędrzej Szelc, Prezes Zarządu.

Doświadczony zespół ekspertów firmy stworzył m.in. dwa flagowe produkty infraSpectra:

  • Control-IR, czyli system termografii podczerwieni do zastosowań w automatyce przemysłowej, który umożliwia zautomatyzowaną analizę obrazów termowizyjnych oraz bezkontaktowych pomiarów temperatur. Dzięki cyfrowemu przetwarzaniu obrazów podczerwieni oraz algorytmom analizy zmian temperatur Control-IR gwarantuje nieosiągalną dotychczas precyzję kontroli procesów technologicznych.
  • FevIR – FevIR Light, czyli automatyczny system termografii podczerwieni dedykowanym zdalnemu wykrywaniu gorączkujących osób. „FevIR Light” stanowi atrakcyjną cenowo pochodną systemu „FevIR”. System jest dodatkowo rekalibrowany dla punktu temperaturowego 37ºC, a swe działanie opiera na skanowaniu temperatury twarzy ludzkiej celem wiarygodnych pomiarów temperatury. Dokładność pomiaru ludzi wynosi +/-1ºC w odległości do 8m i przy jednoczesnym pomiarze trzech osób w łącznym czasie poniżej jednej sekundy. W przypadku wykrycia osoby gorączkującej, „FevIR Light” alarmuje obsługę za pomocą sygnałów dźwiękowych i interfejsu graficznego oraz dodatkowo kataloguje moment zdarzenia.
Więcej informacji o firmie >