Powierzchnie laboratoryjne

Powierzchnie laboratoryjne

Każdy z budynków Wrocławskiego Parku Technologicznego zaprojektowany został tak, iż może spełniać zarówno funkcje biurowe jak i laboratoryjne. Ich konstrukcja pozwala na rozbudowę istniejących już instalacji, aby umożliwić montaż specjalistycznej aparatury i funkcjonowanie na ich powierzchni laboratoriów o różnym profilu specjalizacji.

Dzięki temu oferujemy możliwość korzystania zarówno z gotowych laboratoriów własnych WPT, jak i zaprojektowania oraz zbudowania profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego pod kątem potrzeb danej firmy, tak aby wynajęta przestrzeń odpowiadała specyfice projektów, które będą w niej realizowane.

Od lat, stale współpracujemy z firmami mającymi doświadczenie w projektowaniu i budowie powierzchni laboratoryjnych.  Efektem tej współpracy jest 12 wysokospecjalistycznych, profesjonalnych, własnych laboratoriów WPT oraz laboratoria naszych rezydentów.

Dostępna powierzchnia zaprojektowana jest tak, że pozwala na realizację wielu inicjatyw na raz, niezależnie od tego czy podejmowane są one przez podmioty komercyjne, realizujących własne projekty naukowców, czy też stawiające pierwsze kroki na rynku start-upy.