Doradztwo

Doradztwo

Świadczone przez nas doradztwo specjalistyczne obejmuje szeroki zakres – od analiz technologicznych, przez systemy jakości, ochronę własności intelektualnej po pozyskiwanie funduszy na realizację projektu.

Szeroki zakres oferowanych form wsparcia, gwarantuje, że odpowiednią dla siebie formę znajdą zarówno Ci, którzy dopiero rozpoczynają realizację projektu, jak i Ci będący już na etapie wprowadzania jego efektów na rynek.

Doradztwo IP

Naszym rezydentom pomagamy nie tylko w rozwoju i wdrażaniu rozwijanych przez nich technologii, ale też w zakresie ich ochrony. W ramach doradztwa IP wskazujemy, jak ochronić własność intelektualną przedsiębiorstwa. Szczególnie w przypadku innowacji i specjalistycznych technologii umiejętność odpowiedniego zarządzania aktywami intelektualnymi jest niezwykle ważna. By zapewnić naszym rezydentom wsparcie w tym zakresie, udostępniamy do ich dyspozycji wiedzę współpracujących z nami, wykwalifikowanych rzeczników patentowych.
Doradzamy w aspektach związanych z prawem własności intelektualnej, pomagamy w wyborze odpowiedniej formy ochrony idei przedsiębiorców, a także w zabezpieczeniu i ochronie know-how. Dokonujemy weryfikacji czystości patentowej, ale też udzielamy porad w zakresie dokonywania zgłoszeń patentowych i innych praw ochronnych. Prowadzimy też konsultacje z zakresu nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych.

Kontakt

  • (071) 798-58-75

   Doradztwo projektowe

   Przedsiębiorcy, naukowcy, ale również klastry, fundacje czy stowarzyszenia. Nie ważne w jakiej formie prowadzisz działalność, czy działasz non-profit czy komercyjnie, nieważne jakiej dziedziny naukowej czy technologicznej dotyczy projekt, który chcesz realizować. We Wrocławskim Parku Technologicznym dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej wesprzeć jego realizację.

   Wspieramy projekty na każdym etapie ich realizacji. Oferujemy kompleksowe doradztwo zarówno przedsiębiorcom, naukowcom jak i podmiotom o innym charakterze – klastrom, fundacjom czy stowarzyszeniom. Bez względu na dziedzinę, jakiej dotyczy projekt, każdy potrzebuje finansowania. We Wrocławskim Parku Technologicznym pomożemy Ci zdobyć środki na jego realizację.

   Możemy pomóc Ci zrealizować projekt na kilka sposobów:

   • Znajdziemy źródło finansowania dla Twojego projektu.
    Nieustannie monitorujemy dostępne źródła finansowania, zarówno te pochodzące z środków publicznych (funduszy regionalnych, krajowych czy europejskich), jak i prywatnych. Wiemy, gdzie i jak o nie wnioskować.
   • Wesprzemy Cię podczas kompletowania dokumentów aplikacyjnych.
    Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu obowiązującej dokumentacji konkursowej i pisania wniosków. Aby jeszcze lepiej dostosować się do Twoim potrzeb organizujemy konsultacje dotyczące dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w systemie godzinowym. Weryfikujemy także poprawność formalną przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej.
   • Doradzimy, jak zarządzać Twoim projektem.
    Korzystając z naszego doświadczenia pokażemy Ci, jak zoptymalizować realizację projektu i jego rozliczanie z instytucjami finansującymi.

   Skorzystaj ze wsparcia Wrocławskiego Parku Technologicznego i zamień swój pomysł w biznes.

   Doradztwo projektowe

   Przedsiębiorcy, naukowcy, ale również klastry, fundacje czy stowarzyszenia. Nie ważne w jakiej formie prowadzisz działalność, czy działasz non-profit czy komercyjnie, nieważne jakiej dziedziny naukowej czy technologicznej dotyczy projekt, który chcesz realizować. We Wrocławskim Parku Technologicznym dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej wesprzeć jego realizację.

   Wspieramy projekty na każdym etapie ich realizacji. Oferujemy kompleksowe doradztwo zarówno przedsiębiorcom, naukowcom jak i podmiotom o innym charakterze – klastrom, fundacjom czy stowarzyszeniom. Bez względu na dziedzinę, jakiej dotyczy projekt, każdy potrzebuje finansowania. We Wrocławskim Parku Technologicznym pomożemy Ci zdobyć środki na jego realizację.

   Możemy pomóc Ci zrealizować projekt na kilka sposobów:

   • Znajdziemy źródło finansowania dla Twojego projektu.
    Nieustannie monitorujemy dostępne źródła finansowania, zarówno te pochodzące z środków publicznych (funduszy regionalnych, krajowych czy europejskich), jak i prywatnych. Wiemy, gdzie i jak o nie wnioskować.
   • Wesprzemy Cię podczas kompletowania dokumentów aplikacyjnych.
    Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z zakresu obowiązującej dokumentacji konkursowej i pisania wniosków. Aby jeszcze lepiej dostosować się do Twoim potrzeb organizujemy konsultacje dotyczące dokumentacji aplikacyjnej i projektowej w systemie godzinowym. Weryfikujemy także poprawność formalną przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej.
   • Doradzimy, jak zarządzać Twoim projektem.
    Korzystając z naszego doświadczenia pokażemy Ci, jak zoptymalizować realizację projektu i jego rozliczanie z instytucjami finansującymi.

   Skorzystaj ze wsparcia Wrocławskiego Parku Technologicznego i zamień swój pomysł w biznes.

   Doradztwo technologiczne i analityczne

   We Wrocławskim Parku Technologicznym dokładamy starań, aby współpracujący z nami klienci otrzymywali kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji swojego przedsięwzięcia, począwszy od pomysłu, aż do gotowego produktu.
   Bazując na doświadczeniu naszych specjalistów, know-how oraz nowoczesnej infrastrukturze laboratoryjnej i produkcyjnej, prowadzimy doradztwo technologiczne oraz analityczne, w zakresie wstępnej weryfikacji produktów.
   Klienci chcący realizować swoje koncepcje we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, mogą liczyć, w zależności od swoich potrzeb, na wsparcie badawczo-rozwojowe zarówno na poziomie ogólnym jak i bardzo szczegółowym. Doradztwo rozpoczynamy od przedstawiania zgłoszonego do nas projektu zespołowi specjalistów, którzy następnie opracowują szereg proponowanych rozwiązań.
   Wsparcie merytoryczne udzielane jest przez wykwalifikowaną kadrę naszego Parku na każdym etapie procesu: od laboratorium poprzez rozruch, podniesienie skali, optymalizację i weryfikację procesu w warunkach przemysłowych, kończąc na poruszaniu się w obszarach systemów jakości, a także rejestrację produktu, bądź usługi w odpowiednich jednostkach państwowych.
   Doskonałym miejscem, przystosowanym do przeprowadzania prób technologicznych jak i badawczo-rozwojowych jest Zakład Doświadczalny Klastra NUTRIBIOMED, będący jednocześnie małotonażowym zakładem produkcji żywności i nutraceutyków. Specjalizuje się on w procesach ekstrakcji chemicznej (głównie w oparciu o alkohole) i nadkrytycznej (z wykorzystanie ditlenku węgla), procesach rozdziału ciecz-ciało stałe oraz procesach suszenia (np.: mikroenkapsulacja).

   Doradztwo technologiczne i analityczne

   We Wrocławskim Parku Technologicznym dokładamy starań, aby współpracujący z nami klienci otrzymywali kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji swojego przedsięwzięcia, począwszy od pomysłu, aż do gotowego produktu.
   Bazując na doświadczeniu naszych specjalistów, know-how oraz nowoczesnej infrastrukturze laboratoryjnej i produkcyjnej, prowadzimy doradztwo technologiczne oraz analityczne, w zakresie wstępnej weryfikacji produktów.
   Klienci chcący realizować swoje koncepcje we współpracy z Wrocławskim Parkiem Technologicznym, mogą liczyć, w zależności od swoich potrzeb, na wsparcie badawczo-rozwojowe zarówno na poziomie ogólnym jak i bardzo szczegółowym. Doradztwo rozpoczynamy od przedstawiania zgłoszonego do nas projektu zespołowi specjalistów, którzy następnie opracowują szereg proponowanych rozwiązań.
   Wsparcie merytoryczne udzielane jest przez wykwalifikowaną kadrę naszego Parku na każdym etapie procesu: od laboratorium poprzez rozruch, podniesienie skali, optymalizację i weryfikację procesu w warunkach przemysłowych, kończąc na poruszaniu się w obszarach systemów jakości, a także rejestrację produktu, bądź usługi w odpowiednich jednostkach państwowych.
   Doskonałym miejscem, przystosowanym do przeprowadzania prób technologicznych jak i badawczo-rozwojowych jest Zakład Doświadczalny Klastra NUTRIBIOMED, będący jednocześnie małotonażowym zakładem produkcji żywności i nutraceutyków. Specjalizuje się on w procesach ekstrakcji chemicznej (głównie w oparciu o alkohole) i nadkrytycznej (z wykorzystanie ditlenku węgla), procesach rozdziału ciecz-ciało stałe oraz procesach suszenia (np.: mikroenkapsulacja).

   Doradztwo w systemach jakości

   We Wrocławskim Parku Technologicznym służymy wsparciem oraz doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz. Wspieramy przedsiębiorców w podnoszeniu standardów i ubieganiu się o certyfikaty, które potwierdzą jakość ich produktów.
   Prowadzimy konsultacje z obszaru systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, opracowujemy i tworzymy dokumentację systemów GMP, GHP oraz HACCP. Ponadto, udzielamy wsparcia merytorycznego i formalnego podczas wnioskowania o wydanie decyzji organów nadzorujących jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych i pasz.
   Organizujemy i prowadzimy audyty wewnętrzne, a także organizujemy szkolenia z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności i minimum sanitarnego.

   Doradztwo w systemach jakości

   We Wrocławskim Parku Technologicznym służymy wsparciem oraz doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności oraz pasz. Wspieramy przedsiębiorców w podnoszeniu standardów i ubieganiu się o certyfikaty, które potwierdzą jakość ich produktów.
   Prowadzimy konsultacje z obszaru systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, opracowujemy i tworzymy dokumentację systemów GMP, GHP oraz HACCP. Ponadto, udzielamy wsparcia merytorycznego i formalnego podczas wnioskowania o wydanie decyzji organów nadzorujących jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych i pasz.
   Organizujemy i prowadzimy audyty wewnętrzne, a także organizujemy szkolenia z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności i minimum sanitarnego.