BIG SCIENCE HUB

Jesteś tutaj:Strona główna/OFERTA WPT/BIG SCIENCE HUB

BIG SCIENCE
HUB

Big Science w WPT

Wrocławski Park Technologiczny to przestrzeń realizacji projektów na skalę ogólnokrajową i europejską, a także instytucja, która pośredniczy we współpracy polskiego biznesu z ośrodkami Big Science. Od początku swojego istnienia WPT jest związany z transferem osiągów nauki do biznesu i przemysłu i wspiera proces wykorzystywania wyników badań naukowych prowadzonych w największych ośrodkach naukowych w Europie, przez polskich przedsiębiorców.

WPT jest inicjatorem powstania i koordynatorem BIG SCIENCE HUB, projektu, którego centralną częścią jest portal www.big-science.pl, platforma wymiany kontaktów i doświadczeń, mającej promować i rozwijać sektor innowacji oraz zwiększać jego dostępność dla firm o różnym profilu i skali działalności.

BIG SCIENCE HUB

BIG SCIENCE HUB to platforma integrująca biznes i naukę, szczególnie tę w wielkim wydaniu. To miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą znaleźć okazje do nawiązania kontaktów skutkujących zdobyciem nowych zleceń i kontraktów, a instytucje Big Science spotkać wiarygodnych partnerów do współpracy. To również szansa dla innowacyjnych firm na zaprezentowanie swoje oferty potencjalnym partnerom (nie tylko ośrodkom Wielkiej Nauki), inwestorom czy zleceniodawcom. Dla uczelni wyższych i instytucji naukowych to z kolei okazja m.in. na zaprezentowanie biznesowi ich potencjału oraz na nawiązanie kooperacji skutkującej komercjalizacją rozwiązań opracowywanych przez związanych z nią badaczy.

Więcej

Koordynacja współpracy z CERN i ITER

WPT pośredniczy we współpracy przedsiębiorców z instytucjami naukowo-badawczymi. Sylwia Wójtowicz, dyrektor ds. Współpracy z Ośrodkami Big Science zajmuje stanowisko ILO (ang. Industry Laison Officer), czyli koordynatora do spraw współpracy polskiego biznesu z największymi europejskimi organizacjami naukowymi – CERN oraz Fusion for Energy, które zarządza projektem ITER.

Organizujemy również wydarzenia takie jak Poland@CERN. Ostatnia misja do CERN, czyli wyjazd reprezentacji Polskich przedsiębiorców do CERN odbyła się na początku kwietnia 2019 r. Przez 3 dni przedstawiciele ponad 20 firm i instytucji z polskiego sektora high-tech, gościli w Genewie, gdzie mogli bezpośrednio poznać zasady działania i współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych.

Poland@CERN

Misja Poland@CERN 2019 została zorganizowana przez Wrocławski Park Technologiczny (WPT) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedstawiciele firm realizujących zlecenia dla CERN i tych, które dopiero planowały rozpocząć taką współprace, wraz z łącznikiem przemysłowym (czyli ILO – ang. Industrial Liaison Officer) z CERN, 2 kwietnia 2019 r. wyjechały do Genewy, gdzie mieści się siedziba CERN. Przez 3 dni uczestniczyli w prelekcjach i spotkaniach networkingowych, mających rozwinąć kooperację polskiego biznesu z Europejską Organizacją Badań Jądrowych.

Poland@ITER

Misja Poland@ITER odbywała się na terenie organizacji ITER w St. Paul-lez-Durance w dniach 17-18.10.2019 roku. Wzięło w niej udział kilkunastu reprezentantów z 9 polskich firm i instytucji naukowych, w tym dwóch uczelni wyższych. Obecni byli również Polacy na co dzień pracujący w ITER. W trakcie Poland@ITER 2019, odbyły się dwie sesje bilateralnych spotkań B2B. Polscy uczestnicy mieli możliwość spotkania się z reprezentantami Fusion for Energy oraz ITER – inżynierami, menadżerami, specjalistami ds. przetargów i zakupów oraz reprezentantami francuskich firm.

Możliwości rozwoju dla firm w każdej skali

Na terenie Parku działają firmy odnoszące sukcesy we współpracy z instytucjami Big Science. Są wśród nich: Technology Transfer Agency Techtra, Kriosystem Sp. z o.o., Saule Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., czy ZPUE S.A.
Te i inne innowacyjne firmy mogą korzystać ze wsparcia w kwestiach organizacyjnych oraz w zdobywaniu finansowania. Do ich dyspozycji jest też zaplecze techniczne Parku, w tym 12 specjalistycznych laboratoriów i prototypowni.