OFERTY PRACY

OD WROCŁAWSKIEGO BIZNESU

ZGŁOŚ OFERTĘ PRACY

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej, niewidoczne w ogłoszeniu.
Nazwa firmy/instytucji widoczna w ogłoszeniu.
Numer telefonu osoby zgłaszającej, niewidoczne w ogłoszeniu.
E-mail osoby zgłaszającej ofertę, niewidoczne w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu, jeśli firma działa na terenie WPT.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Typ podmiotu poszukującego pracownika *
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Czy firma/instytucja wspiera biznes bez barier? *
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Informacja widoczna w ogłoszeniu.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wrocławski Park Technologiczny newsletterów, w tym informacji handlowych na podany adres e-mail. *
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz akceptuję jej postanowienia. *
Akceptuje regulamin giełdy pracy Wrocławskiego Parku Technologicznego *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WPT zgodnie z 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego wszelkie działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie WPT, w tym także do prowadzenia korespondencji, przesyłania newsletterów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowanie przez WPT. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy WPT oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu WPT na podstawie odrębnych umów powierzenia. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mając na uwadze podstawę prawną oraz przyjęte sposoby przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany oraz zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania., które jednakże nie będzie skutkować podjęciem w stosunku do Państwa jakichkolwiek decyzji, jak również nie będzie powodować dla Państwa skutków prawnych, czy też w jakikolwiek inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez WPT znajdą Państwo na stronie internetowej WPT: http://www.technologpark.pl/polityka-prywatnosci/ We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 798 58 00.
Dziękujemy, zgłoszenie zostało wysłane.
Przperaszamy, coś poszło nie tak, zgłoszenie nie zostało wysłane. Prosimy spróbować ponownie.
Regulamin Giełdy Pracy WPT