BIG SCIENCE HUB

BIG SCIENCE
HUB

Big Science w WPT

Wrocławski Park Technologiczny to przestrzeń realizacji projektów na skalę ogólnokrajową i europejską, a także instytucja, która pośredniczy we współpracy polskiego biznesu z ośrodkami Big Science. Od początku swojego istnienia WPT jest związany z transferem osiągów nauki do biznesu i przemysłu i wspiera proces wykorzystywania wyników badań naukowych prowadzonych w największych ośrodkach naukowych w Europie, przez polskich przedsiębiorców.

WPT jest inicjatorem powstania i koordynatorem BIG SCIENCE HUB, projektu, którego centralną częścią jest portal www.big-science.pl, platforma wymiany kontaktów i doświadczeń, mającej promować i rozwijać sektor innowacji oraz zwiększać jego dostępność dla firm o różnym profilu i skali działalności.

BIG SCIENCE HUB

BIG SCIENCE HUB to platforma integrująca biznes i naukę, szczególnie tę w wielkim wydaniu. To miejsce, w którym przedsiębiorcy mogą znaleźć okazje do nawiązania kontaktów skutkujących zdobyciem nowych zleceń i kontraktów, a instytucje Big Science spotkać wiarygodnych partnerów do współpracy. To również szansa dla innowacyjnych firm na zaprezentowanie swoje oferty potencjalnym partnerom (nie tylko ośrodkom Wielkiej Nauki), inwestorom czy zleceniodawcom. Dla uczelni wyższych i instytucji naukowych to z kolei okazja m.in. na zaprezentowanie biznesowi ich potencjału oraz na nawiązanie kooperacji skutkującej komercjalizacją rozwiązań opracowywanych przez związanych z nią badaczy.

Więcej

Koordynacja współpracy z CERN i ITER

WPT pośredniczy we współpracy przedsiębiorców z instytucjami naukowo-badawczymi. Sylwia Wójtowicz, dyrektor ds. Współpracy z Ośrodkami Big Science zajmuje stanowisko ILO (ang. Industry Laison Officer), czyli koordynatora do spraw współpracy polskiego biznesu z największymi europejskimi organizacjami naukowymi – CERN oraz Fusion for Energy, które zarządza projektem ITER.

Organizujemy również wydarzenia takie jak Poland@CERN. Ostatnia misja do CERN, czyli wyjazd reprezentacji Polskich przedsiębiorców do CERN odbyła się na początku kwietnia 2019 r. Przez 3 dni przedstawiciele ponad 20 firm i instytucji z polskiego sektora high-tech, gościli w Genewie, gdzie mogli bezpośrednio poznać zasady działania i współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych.

Możliwości rozwoju dla firm w każdej skali

Na terenie Parku działają firmy odnoszące sukcesy we współpracy z instytucjami Big Science. Są wśród nich: Technology Transfer Agency Techtra, Kriosystem Sp. z o.o., Saule Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., czy ZPUE S.A.
Te i inne innowacyjne firmy mogą korzystać ze wsparcia w kwestiach organizacyjnych oraz w zdobywaniu finansowania. Do ich dyspozycji jest też zaplecze techniczne Parku, w tym 12 specjalistycznych laboratoriów i prototypowni.
Kolejnym przedsięwzięciem WPT związanym z rozwojem branży kosmicznej w Polsce i Europie będzie uruchomienie na jego terenie ESA BIC (ang. European Space Agency Business Incubation Centre), inkubatora przedsiębiorczości, mającego wspierać rozwój firm związanych z eksploracją kosmosu, które będą współpracować z Europejską Agencja Kosmiczną. WPT uczestniczy też w innych inicjatywach promujących innowacje związane z kosmosem i prowadzących do zmiany postrzegania tego sektora wśród przedsiębiorców. Chce pokazać, że na przedsięwzięcia o wielkiej, światowej skali, składają się także działania związane z sektorem mikro i małych przedsiębiorców.

Możliwości rozwoju dla firm w każdej skali

Na terenie Parku działają firmy odnoszące sukcesy we współpracy z instytucjami Big Science. Są wśród nich: Technology Transfer Agency Techtra, Kriosystem Sp. z o.o., Saule Sp. z o.o., Scanway Sp. z o.o., czy ZPUE S.A.
Te i inne innowacyjne firmy mogą korzystać ze wsparcia w kwestiach organizacyjnych oraz w zdobywaniu finansowania. Do ich dyspozycji jest też zaplecze techniczne Parku, w tym 12 specjalistycznych laboratoriów i prototypowni.
Kolejnym przedsięwzięciem WPT związanym z rozwojem branży kosmicznej w Polsce i Europie będzie uruchomienie na jego terenie ESA BIC (ang. European Space Agency Business Incubation Centre), inkubatora przedsiębiorczości, mającego wspierać rozwój firm związanych z eksploracją kosmosu, które będą współpracować z Europejską Agencja Kosmiczną. WPT uczestniczy też w innych inicjatywach promujących innowacje związane z kosmosem i prowadzących do zmiany postrzegania tego sektora wśród przedsiębiorców. Chce pokazać, że na przedsięwzięcia o wielkiej, światowej skali, składają się także działania związane z sektorem mikro i małych przedsiębiorców.