Usługi IT

Usługi IT

Firmom lokującym swoje biura na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego oferujemy:

  • konsultacje w zakresie projektowania własnych sieci teleinformatycznych i teletechnicznych oraz nadzór techniczny w trakcie ich wykonania,
  • możliwość podpięcia wynajmowanej przestrzeni do zarządzanych przez WPT systemów: kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i pożaru lub monitoringu,
  • dostęp do Internetu za pośrednictwem symetrycznych bądź asymetrycznych łącz internetowych,
  • usługi hostingowe – udostępniamy powierzchnię na serwerach WPT w celu utworzenia na nich kont poczty elektronicznej czy umieszczenia stron lub aplikacji internetowych,
  • usługi kolokacyjne – udostępniamy przestrzeń oraz infrastrukturę techniczną dla serwerów zakupionych przez firmy rezydujące w WPT,
  • łącza telefoniczne z obsługą funkcjonalności central telefonicznych,
  • usługi kserograficzne, w tym również wielkoformatowe.

 
Kontakt
Dariusz Białoń
Kierownik Działu IT
+48 71 798 58 06
dariusz.bialon@technologpark.pl