Centrum modelowania oraz usług hostingowych i kolokacyjnych

Centrum modelowania oraz usług hostingowych i kolokacyjnych

Centrum stanowi duży ośrodek przetwarzania danych, wyposażony w pasywne i aktywne elementy sieci komputerowych, zapewniający przesyłanie danych z dużą prędkością oraz wysoką dostępność usług utrzymywanych w optymalnych warunkach środowiskowych.

DARIUSZ BIAŁOŃ
KIEROWNIK DZIEŁU EKSPLOATACJI INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ

+48 71 798 58 06