Oferta

 

WPT S. A. jako koordynator Klastra dysponuje Prototypową Linią Technologiczną, wykorzystywaną przez Członków Klastra NUTRIBIOMED. Kompleksowa oferta obejmuje m. in.:

 

Więcej informacji o Klastrze NBM,  projekcie 5.1. oraz innych działaniach: www.nutribiomed.pl