Wrocławski Park Technologiczny przygotował ofertę szkoleń rozwojowych dedykowanych dla:

  • klientów biznesowych (firm mikro, małych, średnich i dużych),
  • sektora publicznego,
  • uczelni wyższych,
  • stowarzyszeń i organizacji branżowych (np. organizacji pracodawców, izb gospodarczych),
  • instytutów badawczych,
  • osób indywidualnych.

Szkolenia odgrywają wiodącą rolę w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji rynkowych oraz wdrażania innowacji do edukacji. Pomagają w  zrozumieniu potrzeb i funkcjonowania biznesu. Naszych trenerów cechuje bardzo dobra znajomość zagadnień będących przedmiotem wdrażanych rozwiązań, elastyczność i otwartość na indywidualne potrzeby. Innowacyjne podejście, profesjonalizm oraz zaangażowanie są gwarantem wysokiej jakości rozwiązań i osiągania założonych celów biznesowych.

Oto tematy i terminy szkoleń: 

Kontakt:

Magdalena Jaśkiewicz-Czajka
+48 71 798 56 02 lub +48 781 871 602
magdalena.jaskiewicz-czajka@technologpark.pl

Pełna oferta szkoleń premium