Każdy, kto przygotowywał wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, wie, że jest to zadanie złożone. Wymaga ono odpowiedniego zaplanowania i przygotowania, często obszernej dokumentacji. Mogą w tym pomóc wyspecjalizowane w tym zakresie firmy doradcze. Czy warto korzystać z ich usług?

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, który odniesie sukces, wymaga zaangażowania wielu zasobów firmy – tak czasu, jak i środków finansowych. Trzeba pamiętać, że nie polega ono wyłącznie na wypełnieniu odpowiednich pól w formularzach. Konieczne są przygotowanie merytoryczne i znajomość procedur oceny wniosków. Tu na pomoc przychodzą doradcy, którzy specjalizują się w przygotowywaniu aplikacji o dotacje z UE. Wybór odpowiedniego fachowca może pomóc w uniknięciu generalnych błędów we wniosku (np. zamieszczeniu zbyt ogólnikowych lub zbyt długich opisów projektu, nieprawidłowym opisaniu modelu biznesowego), ale też błędów rachunkowych czy formalnych, takich jak brak odpowiedniej ilości załączników do aplikacji.

Środki na przygotowanie wniosku

Niezależnie od tego, czy firma zdecyduje się na zlecenie przygotowania wniosku na zewnątrz, czy też zajmie się tym jej zespół powiększony np. o specjalistę w pozyskiwaniu funduszy unijnych, musi zabezpieczyć odpowiedni budżet na ten cel. Istnieją programy, takie jak Bon na dotację, autorski mechanizm Wrocławskiego Parku Technologicznego, które pozwalają im na uzyskanie refundacji poniesionych kosztów.

Mechanizm Bon na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury WPT. Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Obecnie trwa nabór do nowej edycji mechanizmu.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: 

Nowa edycja mechanizmu Bon na dotację – na fiszki projektowe czekamy do 19 marca!