Informujemy, że czas na aplikację do 19. edycji mechanizmu Bon na dotację został wydłużony. Fiszki projektowe można złożyć w nowym terminie –  do 26.03.2021 r. 


25.02.2021 r.
odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne on-line, dotyczące naszego mechanizmu Bon na dotację. Omówiliśmy podczas niego aktualne konkursy o przyznanie dofinansowania ze środków UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych. Uczestniczyło w nim ponad 30 osób, w tym przedsiębiorcy z różnych branż, którzy mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji z naszymi ekspertami z firmy konsultingowej.

Na czym polega Bon na dotację?

Z mechanizmu Bon na dotację mogą skorzystać firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i/lub biznesowego WPT. Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Mechanizm Bon na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

W razie pytań dotyczących mechanizmu jesteśmy do dyspozycji.


Kontakt:

Oddział ds. Rozwoju Nowych Rynków WPT
@:  wsparcie@technologpark.pl
tel.: +47 781 871 640

Zapraszamy do kontaktu!