Szybka Ścieżka to konkurs, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację projektów badawczo-rozwojowych, skupiających się na opracowywaniu innowacyjnych produktów, usług i technologii.

Kto może skorzystać z Szybkiej Ścieżki?

Przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie z programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach konkursów Szybka Ścieżka ogłaszanych w Polsce przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Może ono sięgać nawet 80% kosztów poszczególnych prac lub badań wykonywanych w ramach projektu. Wśród kryteriów, według których ocenia się aplikacje konkursowe, można wymienić m.in. innowacyjność i nowatorskość przedmiotu projektu, opłacalność wdrożenia czy zapotrzebowanie rynku na innowacje, które mają być efektem inwestycji.

Konkursy są ogłaszane na bieżąco, a informacje o nich można znaleźć na stronie NCBR, m.in.: pod tymi linkami:


Jak przygotować aplikację?

Z reguły dwuetapowe konkursy Szybka Ścieżka wymagają przygotowania aplikacji i dokumentacji konkursowej. Często wymaga to zatrudnienia niezależnego eksperta lub powiększenie zespołu firmy o specjalistę zajmującego się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie z UE. W sfinansowaniu kosztów tego procesu może pomóc mechanizm WPT Bon na dotację, który polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów przygotowania wniosku o dotację z UE na realizację projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury WPT. Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Obecnie trwa nabór do nowej edycji mechanizmu – zgłoszenia można przesyłać do 19 marca!

Nowa edycja mechanizmu Bon na dotację – na fiszki projektowe czekamy do 19 marca!