Dobry pomysł na biznes może być pierwszym krokiem do sukcesu. Jednak sam pomysł, nawet najbardziej innowacyjny nie wystarczy. Trzeba go skonfrontować z rynkiem i stworzyć warunki, w których będzie się on mógł rozwijać.

Zanim dokonasz rejestracji firmy, co w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej trwa kilka godzin, poświęć więcej czasu na przygotowanie, czyli przeanalizuj warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Opracuj plan

Dobry pomysł na biznes to już połowa sukcesu. Ważne jest jednak to by poprzeć go solidnym biznesplanem. Powinien on analizować szanse na rynkowy sukces pomysłu, określenie własnych predyspozycji oraz zagrożenia, z jakimi może zmierzyć się przyszła firma. Aby biznesplan mógł stanowić podstawę do solidnego rozwoju firmy, powinien zawierać:

 • Analizę finansową – nie tylko plan kosztów, które trzeba ponieść na start, ale też dalszych kosztów operacyjnych i co najważniejsze, planowanych zysków;
 • Analizę rynku – aby znaleźć swoje miejsce na rynku należy przeanalizować potencjalną konkurencję i dokonać analizy oczekiwań potencjalnych nabywców, tak by określić niszę, w której firma będzie mogła budować swoją pozycję;
 • Plan sprzedaży – czyli określenie zarówno grupy docelowej klientów firmy jak i poziomu cen, który będzie dla nas optymalny.

Zadbaj o kwestie formalne

Do kwestii formalnych z pewnością zalicza się wybór:

 • odpowiedniej formy organizacyjno- prawnej dla nowej firmy, czyli ustalenie tego, kto ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania. Należy rozważyć, czy powinna być to jednoosobowa działalność gospodarcza czy może spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • najkorzystniejszej na początkowym etapie działalności formy rozliczenia podatkowego. Kwestie te dobrze jest skonsultować z ekspertami – prawnikiem i księgową, którzy pozwolą na dobranie optymalnych rozwiązań,
 • rodzaju wykonywanej przez siebie działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD,
 • nazwy firmy – która powinna być prosta, krótka, pozytywna i łatwa do zapamiętania i zapisania oraz dopasowana do strategii firmy.

To jednak nie wszystko. Przed rozpoczęciem działalności trzeba jeszcze sprawdzić czy do jej prowadzenia nie jest konieczne pozyskanie rożnego typu pozwoleń, licencji lub patentów.

Zapewnij środki finansowe na rozwój

Istnieje kilka ścieżek, którymi początkujący przedsiębiorca może podążać w celu pozyskania środków finansowych na start w biznes. Można wśród nich wymienić pozyskanie finansowania w formie:

 • pożyczek na start,
 • grantów i dotacji,
 • kredytu inwestycyjnego,
 • Inwestorów Venture Capital
 • equity crowdfundingu,
 • Inwestorów Aniołów Biznesu
 • skorzystania z pomocy de minimis.
Jak pozyskać dofinansowanie dla startupu >

Znajdź zaplecze dla firmy

Nowo założona firma potrzebuje przestrzeni do rozwoju. W zależności od specyfiki jej działalności może potrzebować nie tylko miejsca do pracy biurowej, ale też powierzchni laboratoryjnych, produkcyjnych lub magazynowych. Warto tu wziąć pod uwagę nawiązanie współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości, takimi jak Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (DAIP) oraz Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii WPT we Wrocławski Parku Technologicznym, oferującymi możliwość korzystania z infrastruktury biznesowej na preferencyjnych warunkach finansowych.

„Na dobry start-up!” to hasło Inkubatorów przedsiębiorczości WPT w których nowopowstałe firmy stawiają pierwsze kroki w przygodzie z biznesem. Pomagamy tym firmom oferując im bardzo korzystne, preferencyjne warunki najmu powierzchni oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej (m.in. naszych 12 laboratoriów i prototypowni). Dzięki temu nakłady finansowe, które musi ponieść na starcie przedsiębiorca, są zdecydowanie mniejsze. Cenny dla „młodych” firm jest również dostęp do informacji, kontaktów biznesowych i networkingu, integrujemy je z firmami z dojrzałego otoczenia biznesowego. Wspieramy również w pozyskiwaniu dofinansowań unijnych oraz organizujemy szkolenia, warsztaty w zakresach tematycznych, które zgłaszają nam nasi rezydenci. – podsumowuje Małgorzata Dynowska, zastępca dyrektora ds. inkubacji i rozwoju firm WPT.

Czytaj więcej o inkubacji biznesu w WPT >