W związku z zapytaniami dotyczącymi gremiów doradczych we Wrocławskim Parku Technologicznym, poniżej prezentujemy odpowiedź przesłaną do jednego z dziennikarzy.

Wersja do pobrania >