Rozmowa z Michałem Kowalskim, dyrektorem działu ds. obsługi klienta i laboratoriów we Wrocławskim Parku Technologicznym.

We Wrocławiu działa kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorstw o różnych profilach i potrzebach. Większość z nich, na różnych etapach swojego rozwoju poszukuje odpowiedniego miejsca na swoją siedzibę. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze biura na wrocławskim rynku nieruchomości?

Michał Kowalski: Wybierając biuro dla firmy, niezależnie od tego, czy jest to małe, średnie, czy duże przedsiębiorstwo, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie są jej faktyczne potrzeby. Ważny jest oczywiście potrzebny jej w danym momencie metraż, jednak nie można zapomnieć o tym, gdzie firma widzi się za kilka miesięcy czy kilka lat. Istotne jest, by wybrana lokalizacja umożliwiała przedsiębiorstwu wzrost oraz odpowiadała jego bieżącym potrzebom. Tu warto wspomnieć nie tylko o zapewnieniu możliwości zwiększania metrażu samego biura, lecz także jego reorganizacji, jak również korzystania z dodatkowych powierzchni i usług. Mowa tu np. o możliwości wynajęcia przestrzeni laboratoryjnych, produkcyjnych czy magazynowych. Wybierając biuro warto też sprawdzić, czy dana lokalizacja daje firmie możliwość korzystania z dodatkowych usług np. specjalistycznego doradztwa biznesowego, prawnego i księgowego. Atutem lokalizacji będzie też otoczenie i środowisko biznesowe, do którego ostatecznie zdecyduje się dołączyć firma, gdyż to właśnie w ramach niego jest szansa nawiązania dodatkowych relacji biznesowych, czy też prowadzenia w przyszłości wspólnych projektów. Jest to szczególnie istotne w działalności firm z obszaru wysokich technologii. Niewątpliwą zaletą dla tego typu przedsiębiorstw, będzie także możliwość wynajęcia nie tylko powierzchni, lecz także sprzętów laboratoryjnych i linii technologicznych umożliwiających prowadzenie prac badawczych oraz realizowanie faz testowych rozwoju produktu.

Czy branża, w jakiej działa firma ma znaczenie przy wyborze miejsca na jej działalność?

Branża, typ działalności danej firmy z pewnością wpływa na jej potrzeby, szczególnie jeśli chodzi o te związane z innowacjami. Dla firm z sektora innowacji, przy wyborze lokalizacji większe znaczenie będzie mieć często nie tylko typowe zaplecze biurowe, ale zaplecze laboratoryjne – możliwość korzystania z profesjonalnie wyposażonych pracowni laboratoryjnych, w formie najmu na wyłączność lub w ramach wielodostępu, jak również , możliwość wybudowania, przerobienia i odpowiedniej aranżacji własnych pracowni laboratoryjnych. Ważne jest tu upewnienie się, czy dana lokalizacja gwarantuje bezpieczne, nieprzerwane korzystanie z oferowanej przez nią infrastruktury technologicznej. Tak właśnie działamy w WPT, oferując przedsiębiorcom przestrzenie laboratoryjne na wynajem, które możemy dostosować do ich indywidualnych potrzeb, ale też gotowe, świetnie wyposażone laboratoria i prototypownie na wynajem, zgodnie z potrzebami badawczymi rezydentów.

Co jeszcze może być dodatkowym atutem przestrzeni biurowej?

Z punktu widzenia naszych klientów, a jest to ponad 200 różnego typu firm, bardzo ważna jest możliwość korzystania w jednym miejscu z dodatkowego zaplecza biznesowego, takiego jak np. sale konferencyjne umożliwiające spotkania zarówno w kameralnej formie, jak również większych wydarzeń, typu targi, czy spotkania branżowe. Gdy znajdują się one w ramach budynku, w których siedzibę ma firma, łatwo je zorganizować i jednocześnie zaprezentować swoje zaplecze – laboratorium, czy też show room pokazujący potencjał produktowy i usługowy firmy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, czy na terenie lub w okolicach danego obiektu biurowego znajdują się punkty usługowe, ale też np. przedszkola i żłobki. Z naszego doświadczenia widzimy również, że bardzo ważną dla przedsiębiorców kwestią jest dostępność miejsc parkingowych. Wszystko to przyczynia się do ułatwienia codziennego funkcjonowania pracowników przedsiębiorstwa, zwiększenia ich komfortu pracy.

Wiele ogłoszeń przedstawiających biura na wynajem wskazuje na indywidualność oferty, możliwość dostosowania jej na miarę do potrzeb klienta, kompleksowe podejście do potrzeb najemcy. Co to tak naprawdę oznacza?

Dla nas, we Wrocławskim Parku Technologicznym oznacza to nie tylko dostosowanie architektoniczne biur do upodobań klienta. Patrzymy na te kwestie o wiele szerzej. Szyta na miarę potrzeb klienta oferta to dla nas kompleksowe podejście do jego potrzeb. Stawiamy na poznanie współpracujących z nami firm i zagwarantowanie im wszystkiego, czego mogą potrzebować, mając na uwadze perspektywy ich rozwoju. Wyróżnia nas to od innych obiektów wynajmujących przestrzenie biurowe we Wrocławiu. Ma to szczególnie duże znaczenie, w przypadku wynajmu nie tylko stricte biur, ale powierzchni laboratoryjnych. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie nimi, co bezsprzecznie wiąże się z rozwojem innowacyjnego biznesu we Wrocławiu. Ma on specyficzne wymagania. Wybór odpowiedniego miejsca na siedzibę dla firmy z tego sektora rynku jest trudniejszy o tyle, że oferowane przez jej siedzibę zaplecze musi odpowiadać na potrzeby technologiczne firmy.

Co oznacza, że WPT gwarantuje przedsiębiorcom dostęp do kompleksowego zaplecza dla biznesu?

Biuro i dobry adres to jedno. Dostęp do kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców to drugie. W WPT firma może wynająć na start małe biuro, stopniowo zwiększać wynajmowany metraż osiągając nawet kilkaset metrów kwadratowych. Oprócz tego do jej dyspozycji jest 12 laboratoriów i prototypowni, Zakład Doświadczalny oraz hala produkcyjno-magazynowa. Dzięki temu w jednym miejscu przedsiębiorstwo może prowadzić wszystkie swoje działania, kontrolować zachodzące w nim procesy i optymalizować ich koszty. Wspomagamy przedsiębiorców jednak o wiele szerzej. Mogą oni u nas korzystać ze wsparcia finansowego w postaci pomocy w pozyskiwaniu dofinansowań, rozwoju ich sieci networkingowej. Łączymy ich z potencjalnymi partnerami biznesowymi, klientami.

Ulokowanie firmy w WPT jest więc czymś więcej niż wyborem adresu, lokalu na wynajem?

Zdecydowanie. To dołączenie do społeczności ludzi przedsiębiorczych, ekspertów, specjalistów – w firmach działających w WPT pracuje ponad 2 tysiące osób. To miejsce atrakcyjne dla ich pracowników, ale też potencjalnej kadry, którą w przyszłości mogą zatrudnić. Firma, lokując się w WPT, działa w otoczeniu przedsiębiorstw z branż high-tech, a z tego faktu wynika wiele korzyści w postaci nawiązania nowych relacji biznesowych, współpracy oraz codziennej wymiany doświadczeń.

Podsumowując – 5 elementów, o których warto pamiętać wynajmując biuro to…?

Prestiżowy, dobry adres i stojące za nim wsparcie instytucjonalne to pierwszy element. Zastanówmy się, czy potrzebujemy biura, w lokalizacji, w której otrzymujemy jedynie wsparcie zarządcy nieruchomości, czy kompleksowej, biznesowej obsługi klienta, z której może korzystać firma. Kolejne kwestie to metraż, atrakcyjność i koszty najmu biura (nie tylko czynszu, ale też eksploatacji), możliwość dostosowania wynajmowanych powierzchni do potrzeb firmy. Ważne są również możliwość korzystania z dodatkowego zaplecza np. konferencyjnego, magazynowego, produkcyjnego, czy badawczo-rozwojowego. Istotne są też lokalizacja, możliwość dojazdu komunikacją publiczną, rowerem i samochodem, a także bliskość punktów usługowych, która zwiększa atrakcyjność zatrudnienia w firmie. Kluczowe może się też okazać specyficzne, specjalistyczne zaplecze technologiczne, którego potrzebują firmy innowacyjne, podmioty realizujące projekty badawczo-rozwojowe.