Rozmowa z dr inż. Piotrem Wilkiem, Kierownikiem Zespołu Laboratoriów Właściwości Fizycznych.

Wśród 12 specjalistycznych laboratoriów i prototypowni znajdują się trzy pracownie, w których realizowane są różnorodne projekty z zakresu właściwości fizycznych. Na czym polega ich działalność? Kto może z nich korzystać i jakie projekty zostały w nich zrealizowane?

Piotr Wilk: W skład naszego Zespołu Laboratoriów Właściwości Fizycznych wchodzą trzy pracownie: Laboratorium Właściwości Materiałowych, Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii oraz Laboratorium Kriogeniki i Technologii Gazów. Każde z nich jest unikatową wysoko wyspecjalizowaną pracownią, z której w formule najmu, mogą korzystać współpracujący z nami przedsiębiorcy i naukowcy.

Zacznijmy od Laboratorium Właściwości Materiałowych. Co je wyróżnia?

W ramach Laboratorium Właściwości Materiałowych współpracującym z nami firmom, naukowcom czy instytucjom badawczym, udostępniamy niezbędne sprzęty i zaplecze do badania właściwości materiałowych różnych substancji. Jest ono wyposażone w obsługiwany przez zespół WPT tomograf komputerowy oraz zestaw maszyn do badań wytrzymałościowych, mikroskop elektronowy, twardościomierze, analizator składu chemicznego. Dla każdego zainteresowanego świadczymy usługi z ich wykorzystaniem. Warto tu dodać, że działalność naszego laboratorium jest kompleksowa. Możemy zająć się nie tylko przygotowaniem próbek, ale też ich analizą, tomografią, czy też interpretacją wyników np. podaniem klientowi przyczyny awarii lub wykonaniem wizualizacji uszkodzeń.

Najważniejszym elementem wyposażenia jest wspomniany tomograf.

– Dokładnie, podstawowym i unikatowym wyposażeniem laboratorium jest tomograf komputerowy. Jest on wyposażony w trzy lampy – lampę transmisyjną, odbiciową i odbiciowo-rotacyjną, dzięki czemu możemy prowadzić badania w zakresie rozdzielczości od 500 nanometrów do 200 mikrometrów. Ważny jest jednak również skaningowy mikroskop elektronowy SEM, o maks. powiększeniu 100 000 razy umożliwiający także prowadzenie tzw. mikroanalizy stanu chemicznego. Posiadamy również maszyny wytrzymałościowe pozwalające na przeprowadzanie procesów ściskania, rozciągania i gięcia. Dodatkowo nasze maszyny wyposażone są w komorę temperaturową, która pozwala na prowadzenie badań w temperaturze od -80 do 250 stopni Celsjusza.

Jakie firmy najczęściej korzystają z laboratorium?

Są to przede wszystkim firmy z branż automotive. Mieliśmy również klientów z branży lotniczej, kosmicznej, archeologicznej, budowlanej i elektronicznej. W przypadku tomografu badamy elementy plastikowe, aluminiowe i stalowe. Z naszych usług korzystał m.in. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, dla którego prowadziliśmy badania dotyczące próbek betonów oraz Wydział Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przedmiotem badań były średniowieczne elementy uzbrojenia.

Kolejne laboratorium ma zupełnie inną specjalizację – kriogenikę i technologię gazów.

W Laboratorium Kriogeniki i technologii gazów znajdują się instalacje umożliwiające produkcję układów kriogenicznych. Przez wiele lat wynajmowane było na wyłączność przez specjalizującą się w tym obszarze firmę Kriosystem. Firma ta, często w ścisłej współpracy z WPT realizowała projekty dla międzynarodowych instytucji badawczych. Powstały tu elementy dla projektu: XFEL (dwa kriostaty do badań w temperaturze ciekłego helu oraz linia transferu helu) oraz projektu FAIR (baypass w instalacji FAIR, zbudowany przez konsorcjum WPT i Kriosystem).

W jakie sprzęty wyposażona jest pracownia i komu jest ona dedykowana?

Z naszego laboratorium korzystają najczęściej firmy zainteresowane budową i wykorzystaniem urządzeń i instalacji pracujących w niskich temperaturach. Są to często ośrodki badawcze lub firmy realizujące dla nich różnego typu zlecenia. Warto podkreślić, że laboratorium jest wysoko wyspecjalizowane, co jest bardzo rzadko spotykane na rynku polskim i europejskim. Poza instalacją do produkcji urządzeń kriogenicznych ważnym wyposażeniem laboratorium jest układ UHV do badania izotopów Helu. Nasza instalacja znajduje się w pobliżu jedynego polskiego producenta helu w Odolanowie i może być wykorzystywana do badania izotopów helu, wodoru i innych się gazów oraz na wykrywanie śladowych ilości gazów w mieszaninach.

Czym zajmuje się z kolei Laboratorium optyki, fotoniki i metrologii?

Głównym atutem naszego Laboratorium Optyki, Fotoniki i Metrologii jest unikatowy w skali kraju clean-room, z którego obecnie korzysta firma Saule Technologies zajmująca się produkcją fotowoltaicznych ogniw perowskitowych. Laboratorium pozwala na utrzymanie stałej temperatury i wilgotności, co jest szczególnie ważne w przypadku prac nad produktami wrażliwymi na warunki atmosferyczne. W pracowni znajduje się również skaner 3D, który służy do skanowania optycznego obiektów mało i wielkogabarytowych. Posiadamy też kulę do badania wydajności pojedynczych diod, spektroskopy oraz tzw. instalację IPCE do badania wydajności kwantowej źródeł światła i szereg innych sprzętów. Ze wszystkich tych sprzętów mogą korzystać firmy, które prowadzą badania w zakresie np. fotoogniw czy produkcji oświetlenia LED.

– Jak zacząć współpracę z WPT w zakresie korzystania z tych specjalistycznych pracowni?

Wystarczy skontaktować się z nami i opisać problem czy zagadnienie, z jakim mierzy się firma. Na jego podstawie przygotowujemy indywidualną ofertę, która pozwoli na rozpoczęcie współpracy. Potem w zależności od zakresu zleconych nam prac udostępniamy przedsiębiorcy sprzęty lub przeprowadzamy dla niego cały proces badawczy. Za każdym razem gwarantujemy mu kompleksową obsługę zlecenia.