Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne online z przedstawicielem Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, poświęcone ochronie własności intelektualnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się 10.03.2022 r. o godz. 11:00 online.

Agenda spotkania:

11.00 – 11.05: Przywitanie uczestników spotkania, wprowadzenie, prelegent: Justyna Pater – Synówka, Kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.

11.05 – 11.15: Bon na dotację – wsparcie WPT pozwalające na pokrycie kosztów napisania wniosku B + R, prelegent: Justyna Pater – Synówka
11.15 – 11.25: Oferta Sieci Punktów Informacyjnych (PIFE) oraz źródła informacji o Funduszach Europejskich, prelegent: Urszula Witkowska – Śliwa, Ekspert Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu

11.25 – 12.30: Ochrona własności intelektualnej, prelegenci:
•Joanna Kupka – Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP,
•Jacek Romanowicz – Starszy Specjalista, Departament Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP,
• Marcin Krupka – Ekspert ds. obsługi projektu, Departament Innowacyjności i Komunikacji Urzędu Patentowego RP.

Część 1. Korzyści z ochrony własności intelektualnej:
•Elementy własności intelektualnej podlegające ochronie,
•Zasady ochrony własności intelektualnej,
•Rodzaje przedmiotów własności przemysłowej oraz korzyści wynikające z ich ochrony:wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe.

Część 2. Projekt „Własność intelektualna w Twojej firmie”:
•Cel i zakres projektu,
•Kto może z niego skorzystać?
•Jakie korzyści dla MŚP wynikają z udziału w projekcie?
•Jakie dofinansowanie można uzyskać?
•Jak aplikować?

Część 3. SME Fund jako instrument wsparcia dla MŚP w 2022 r.:
•Jak działa?
•Kto może skorzystać?

12.30 – 12.55: Dyskusja – ochrona własności intelektualnej, moderator: Justyna Pater – Synówka

12.55 – 13.00: Zakończenie spotkania, prelegent: Justyna Pater – Synówka

Zgłoszenia udziału w spotkaniu prosimy wysyłać na adres: wsparcie@technologpark.pl do 8.03.2022 r. Szczegóły zostaną podane zainteresowanym po otrzymaniu zgłoszenia.

Zapraszamy!

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.