3 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami! Jest to oficjalne święto ONZ, które ma za zadanie przybliżać wyzwania, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, a także promować włączanie ich w każdy aspekt życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. We Wrocławiu przedsiębiorczość bez barier wspiera m.in. działający w WPT Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami co roku ma inny, określany przez ONZ, temat przewodni. W poprzednich latach były to m.in. kwestie takie jak e-dostępność, włączanie osób z niepełnosprawnościami w zrównoważony społeczny rozwój, społeczeństwo integracyjne czy godna praca osób z niepełnosprawnościami. W 2021 roku jego tematem jest przywództwo i udział osób z niepełnosprawnościami w budowaniu świata po pandemii COVID-19. Jest on też okazją do sprawdzenia, jakie korzyści dla nas wszystkich niesie ze sobą budowanie świata bez barier!

We Wrocławiu nad dostępnością szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami czuwa Biuro Wrocław Bez Barier, współpracujące m.in. z Wrocławskim Parkiem Technologicznym.

W WPT na co dzień wspieramy aktywność zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami w naszym Integracyjnym Inkubatorze Przedsiębiorczości SKRZYNIA, który rozpoczął działalność na początku tego roku. Stworzyliśmy go po to, by wspierać rozwój biznesu i przedsiębiorczości bez barier – komentuje Dominik Marzec, Dyrektor Działu ds. Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Na czym polega działalność SKRZYNI?

Inkubator jest miejscem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym. Jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej oraz integracji biznesowej. W trakcie 5-letniego okresu inkubacji z jego wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy z różnych branż. Dodatkowe, specjalistyczne wsparcie znajdą tam firmy prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwa, które je zatrudniają lub chcą je zatrudnić.

W ramach Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA działa też Centrum Informacyjne, dzięki któremu w jednym miejscu można uzyskać know-how i eksperckie wsparcie w zakresie podejmowania pracy czy zakładania firmy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudniania.

SKRZYNIA to także miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń, szkoleń i warsztatów, mających na celu wymianę doświadczeń oraz inspiracji. Regularnie odbywają się w nim m.in. warsztaty prowadzone metodą design thinking dla osób z niepełnosprawnościami, czy też konsultacje społeczne prowadzone przez Michała Piechela, Społecznego Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. osób z niepełnosprawnościami.

Podcasty o przedsiębiorczości bez barier

W ramach działalności Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA, Wrocławski Park Technologiczny stworzył też podcasty „Przedsiębiorczość bez barier”, dzięki którym poznaliśmy niezwykłych mieszkańców Wrocławia, którzy aktywnie działają na rzecz projektowania przyszłości bez barier! W ramach cyklu można posłuchać rozmów z Agatą Roczniak, działaczką społeczną, przewodniczącą Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Łukaszem Siemieżem, prezesem Fundacji Sensor i Judytą Pożerniuk, założycielką fundacji Para-NORMAL Activity.

Więcej informacji o wrocławskiej przedsiębiorczości bez barier można znaleźć na: 

WWW.BIZNESBEZBARIER.PL