Mikrofirmy są wokół nas! Na co dzień korzystamy z ich usług nawet nie zdając sobie z tego sprawy. W jakich obszarach możemy je spotkać? Opowiadamy o tym w ramach kampanii Bez mikro nie ma makro, którą prowadzi Wrocławski Park Technologiczny.

Bez mikro nie ma makro – pod tym hasłem Wrocławski Park Technologiczny promuje działalność wrocławskich mikroprzedsiębiorstw, które stanowią aż 97% firm działających w naszym mieście! Ich liczba sprawia, że śmiało można stwierdzić, iż każdy z nas przynajmniej raz zetknął się z wrocławską mikrofirmą. Opowiadaliśmy już o najliczniejszych grupach mikroprzedsiębiorstw z naszego miasta, czyli tych zajmujących się handlem i naprawą pojazdów oraz tych, które działają w obszarach wymagających specjalistycznej wiedzy. Z jakich jeszcze usług możemy skorzystać u mikroprzedsiębiorców?

Budowa lub remont? A może poszukiwanie nieruchomości?

Ponad 12 tysięcy wrocławskich mikroprzedsiębiorców, czyli aż 10% z nich, działa w branży określanej jako budownictwo. Są wśród nich firmy, które budynki stawiają od podstaw, realizują poszczególne etapy inwestycji, ale też firmy remontowe, które zatrudniamy np. gdy chcemy odświeżyć wnętrza naszych mieszkań. Spora grupa wrocławskich mikroprzedsiębiorstw działa też w obszarze obsługi rynku nieruchomości, czyli zajmuje się np. pośrednictwem w zakresie kupna/sprzedaży czy też najmu nieruchomości oraz zarządzania nimi. Tego typu mikrofirm jest we Wrocławiu ponad 11 tysięcy!

Mikrofirmy dbają o nasze zdrowie i bezpieczeństwo

Możemy sobie na co dzień nie zdawać z tego sprawy, ale mikroprzedsiębiorstwa to również różnego typu miejsca, które dbają o nasze zdrowie! Ponad 8 tysięcy wrocławskich mikroprzedsiębiorstw działa w obszarze nazwanym opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Korzystamy z nich np. w trakcie wizyt lekarskich w małych przychodniach, czy gabinetach medycznych, w trakcie wizyty u fizjoterapeuty, czy też zatrudniając specjalistów do opieki nad osobami chorymi, starszymi, a także dziećmi! Tak, to do tej grupy mikrofirm zaliczają się np. żłobki czy punkty dziennej opieki nad najmłodszymi. Mikrofirmy naprawdę są obecne w różnych obszarach naszego życia!

Mikro doradza i wspomaga

Ponad 4 tysiące wrocławskich firm działa w obszarze finansów i ubezpieczeń. Obejmuje to przedsiębiorców zajmujących się np. doradztwem kredytowym czy ubezpieczeniami. Nawet dbając o nasze finanse i bezpieczeństwo możemy więc skorzystać z usług mikroprzedsiębiorstw! Ponad 5 tysięcy wrocławskich mikroprzedsiębiorstw zajmuje się świadczeniem usług, które pomagają w działalności innych przedsiębiorstw i nie tylko. Mowa tu o tych firmach, które zajmują się np. różnego typu wynajmem (np. aut czy specjalistycznych maszyn, sprzętów biurowych), pośrednictwem pracy, świadczeniem usług ochroniarskich czy detektywistycznych, ale też utrzymywaniem porządku i zagospodarowywaniem terenów zielonych. Warto dodać, że zaliczają się do nich również pośrednicy, agenci i przewodnicy turystyczni.

Wiele innych usług od mikrofirm

Prawie 7 tysięcy mikrofirm z Wrocławia zajmuje się świadczeniem tzw. „pozostałych usług”. Co kryje się pod tym hasłem? To w tej kategorii firm działa twój ulubiony szewc, krawcowa, pralnia czy punkt, w którym dorabiałeś zgubioną parę kluczy. To również firmy zajmujące się naprawą komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, ale też salony kosmetyczne, fryzjerskie, barberzy oraz rzemieślnicy, których kunszt odkrywamy na nowo dzięki mapom takim jak Wrocławski Rzemieślnik, przygotowanej przez WPT i Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.

Wspieraj mikro!

Przypomnijmy, że mikroprzedsiębiorstwa to najmniejsze firmy, zatrudniające do 10 osób, które mają największy wpływ na gospodarkę i rozwój naszego kraju, regionu i miasta. Stanowią one aż 97% wszystkich firm działających w naszym mieście, zatrudniają ponad 33% wszystkich pracujących wrocławian i wrocławianek i wnoszą ok. 600 milionów złotych do budżetu Wrocławia! Warto je wspierać, szczególnie dziś, gdy pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na niemal wszystkich obszarach życia. Nagłe zmiany były dużą rewolucją dla mikroprzedsiębiorców, dlatego warto zwracać uwagę na to, jakie firmy wybieramy do współpracy i w ten sposób pomagać lokalnym mikrofirmom!  Jak to zrobić? Szukając usług dobrej jakości, nawet w Internecie, zwracajmy uwagę na to, gdzie działa firma, u której chcemy dokonać zakupu i zastanów się, czy być może nie warto skorzystać z tej działającej lokalnie, w skali mikro? Dziel się również tym co dobre! Polecajmy znajomym lokalne mikroprzedsiębiorstwa, opowiadajmy o nich w mediach społecznościowych. W końcu na rozwoju mikrofirm skorzysta nasza gospodarka i miasto, z którego wszyscy korzystamy!

Dołącz do #bezmikroniemamakro!

Chcesz wiedzieć więcej o mikroprzedsiębiorczości? Zajrzyj na stworzoną przez WPT stronę internetową www.bezmikroniemamakro.pl, która jest bazą wiedzy o mikroprzedsiębiorczości. Sprawdzimy tam, dlaczego warto ją wspierać, jak można to zrobić oraz dlaczego warto być z niej dumnym – szczególnie lokalnie. Znajdą się na niej informacje o tym, dlaczego mikroprzedsiębiorczość jest ważna dla każdego z nas oraz jak wpływa na rozwój miasta, z którego wszyscy korzystamy. W planach jest również przedstawianie na niej sylwetek mikroprzedsiębiorców, którzy działają obok nas, oferują nam innowacje, tak te w codziennym wydaniu, jak i te mające potencjał do podbijania światowych rynków.

Bez mikro nie ma makro to projekt, który skupia wokół siebie organizacje i instytucje związane ze wspieraniem mikroprzedsiębiorczości. Już dziś ambasadorami projektu są: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Więcej informacji o projekcie Bez mikro nie ma makro i konkursie #bezmikroniemamakro można znaleźć na www.bezmikroniemamakro.pl

WPT – dla różnych form przedsiębiorczości

Wrocławski Park Technologiczny wspiera różne formy przedsiębiorczości od tej w wydaniu studenckim i akademickim, przez tą związaną z sektorem mikro, małych i średnich firm, po tą związaną z rozwojem innowacji. W ostatnim czasie WPT uruchomiło Giełdę Pracy WPT, na której można znaleźć oferty pracy i staży od wrocławskiego biznesu – również mikrofirm! Wrocławski Park Technologiczny współtworzył również wyszukiwarkę wrocławskich rzemieślników. Wystartował też cykl podcastów WPT „Od studenckiego notesu do dużego biznesu”, opowiadający historię przedsiębiorstw, które zostały założone przez studentów, doktorantów lub pracowników wrocławskich uczelni wyższych. Wiele z nich swoją biznesową drogę zaczynało właśnie od działalności w skali mikro. Wszystkie te działania Wrocławski Park Technologiczny prowadzi w ramach kampanii pod hasłem: Przyszłość trzeba zaprojektować. Zróbmy to razem., która ma zachęcić wrocławian do bycia przedsiębiorczym w różnych dziedzinach życia.

Źródło danych:

Opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane GUS z 31.03.2021)
2020 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2020