Uruchamiamy kolejną edycję mechanizmu Bon na dotację! W ramach niego przedsiębiorcy mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie dla firm, pozwalające na sfinansowanie do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT.

Z mechanizmu Bon na dotację mogą skorzystać firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i/lub biznesowego WPT (szczegóły można znaleźć pod tym linkiem)

Środki finansowe pozyskane w ramach Bonu na dotację można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Mechanizm Bonu na dotację polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z takiej formy wsparcia, zapraszamy na spotkanie on-line, które odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek), o godz. 10:00.

Podczas godzinnego spotkania informacyjno-szkoleniowego przedstawimy zasady działania naszego mechanizmu wsparcia dla firm, a także przybliżymy aktualne konkursy na dofinansowanie, takie jak:

  • Szybka Ścieżka – konkurs w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus; Go to Brand – konkursy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu;
  • Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Aglomeracja Wałbrzyska) – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy wysłać do piątku, 19 lutego 2021 r., na adres dorota.grzegory@technologpark.pl. Po jego otrzymaniu prześlemy szczegółowe instrukcje odnośnie udziału w spotkaniu.

Zapraszamy!