Po 5 latach kończy swoją działalność Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii WPT. Nie oznacza to jednak, że przestajemy wspierać przedsiębiorców na początku ich biznesowej działalności! W miejsce IPIT uruchamiamy Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości.

Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii WPT (IPIT) działał od 2015 roku. Został utworzony w ramach projektu „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na bazie budynku socjalno-administracyjnego przy hali W-7 po dawnej Państwowej Fabryce Wagonów PAFAWAG we Wrocławiu” zrealizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Jego zadaniem było zwiększanie samozatrudnienia w naszym regionie oraz wspieranie przedsiębiorców, którzy przez okres 5-lat inkubacji mogli korzystać z oferty WPT na preferencyjnych warunkach. Liczby, które podsumowują działalność IPIT pokazują, że z pewnością się to udało!

0 firm
rozwiniętych w IPIT
0 mln PLN
wartości udzielonej pomocy de minimis

Od 2015 roku, do grudnia 2020 roku w IPIT rozwijało się 167 firm, a ponad 80% z nich odniosło sukces i nadal funkcjonuje na rynku. Przedsiębiorcy skorzystali w ramach Inkubatora z pomocy de minimis o wartości ponad 2,5 miliona złotych, której udzieliliśmy w ramach ponad 1 500 umów m.in. na najem powierzchni biznesowej i korzystanie z usług doradczo-szkoleniowych. Nasze wsparcie obejmowało również udzielanie dostępu do Platformy Usług Cloud, czyli pakietów programów biurowych, graficznych i projektowych z rodziny Microsoft, Adobe i Autodesk. Licencje, których udzieliliśmy w ramach platformy są warte ponad 300 tysięcy złotych!

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w rozwój Inkubatora, szczególnie wszystkim przedsiębiorcom, którzy zdecydowali, że to właśnie IPIT jest dla nich miejscem na dobry start w biznes.

Co dalej?

W miejsce Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii WPT swoją działalność rozpoczyna Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości. Został stworzony po to, by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Jest dedykowany wszystkim firmom, które znajdują się na początku biznesowej drogi, dzięki czemu płynnie kontynuujemy wspieranie przedsiębiorców.

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości jest miejscem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym. Podobnie jak w przypadku IPIT, w trakcie 5-letniego okresu inkubacji z naszego wsparcia mogą w nim korzystać przedsiębiorcy z różnych branż. Dodatkowe, specjalistyczne wsparcie znajdą w nim firmy prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwa, które je zatrudniają lub chcą je zatrudnić.