Ukazał się raport Polskie Startupy 2020: COVID EDITION poświęcony sytuacji startupów w obliczu pandemii koronawirusa. Można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jak startupy odnalazły się w nowej biznesowej rzeczywistości.

Raport został przygotowany przez Startup Poland, które od 6 lat prowadzi badania sektora innowacyjnych firm oraz opisuje rynek polskich startupów. W tym roku skupił się on na tym, jak wpłynęło na nie spowolnienie gospodarki, będące efektem ogólnoświatowej pandemii koronawirusa. Zawiera on również prognozy na najbliższe miesiące.

Autorzy raportu skupili się na scharakteryzowaniu tego, jak startupy działają w czasach pandemii. Podkreślili, że wyniki raportu, ale też prognozy w nim zwarte są optymistyczne. Polskie startupy sprostały wyzwaniom, które przyniósł 2020 rok i radzą sobie ze skutkami pandemii.

Najważniejsze wnioski z raportu

Autorzy raportu rynkową sytuację wywołaną przez koronawirusa porównali do rollercostera – z jednej strony niektóre branże odczuły, często drastyczne spowolnienie gospodarki, inne odnotowały znaczący wzrost popytu na ich produkty i usługi.

Oto 10 kluczowych faktów, wynikających z raportu:

  1. Percepcja wpływu pandemii na działanie startupów jest bardzo podzielona: 39% z nich ocenia ją negatywnie, 34% – pozytywnie.
  2. Nowi odbiorcy (56%) i lepsza sprzedaż (48%) w połączeniu z utrzymaniem kadry to sygnały sukcesu startupu w dobie pandemii.
  3. Brak nowych odbiorców usług lub produktów (53%) bądź spadki sprzedaży (35%) to jasny sygnał pogorszenia sytuacji z powodu pandemii.
  4. W zdecydowanej większości startupy nie zamierzają zwalniać pracowników (63%) – tylko 6% planuje redukcje.
  5. Dwie trzecie firm nie skorzystało z tarcz antykryzysowych. Te z firm, które ich użyły, sięgały przede wszystkim po pożyczki (73%) lub zwolnienia z ZUS (52%).
  6. Ponad jedna czwarta firm zmieniła model biznesowy, widząc nowe szanse przychodowe lub zmianę w relacjach z klientami.
  7. 60% startupów oczekuje zwiększenia wsparcia ze strony państwa. Powinno ono dotyczyć możliwości pozyskania finansowania, ale również zachęt podatkowych czy programów akceleracyjnych. Dostrzegana też jest potrzeba uproszczeń podatkowych („estoński CIT”).
  8. Aż 80% startupów korzysta ze środków własnych, jeśli chodzi o finansowanie działalności.
  9. Niemal jedna trzecia startupów (32%) generuje obecnie przychody większe niż rok temu.
  10. 49% startupów prowadzących rozmowy z funduszami w sprawie pozyskania finansowania w momencie wybuchu pandemii ocenia, że miał on wpływ na proces fundraisingu.

 

W raporcie sytuację startupów podsumowuje również przedstawicielka działającej w WPT firmy BIOTTS.  Karolina Buratyńska, General Manager Biotts SA odniosła się do zmian na rynku w kwestii finansowania startupów.

Początek pandemii zahamował rynek VC w Polsce i sprawił, że większość inwestorów postanowiła wstrzymać się z  transakcjami, jednak znaleźli się i  tacy, którzy przyjęli zupełnie odwrotną strategię. Inwestorzy nie zniknęli z  rynku, jednak bardzo wyhamowali z  nowymi przedsięwzięciami. Spółka Biotts  SA, którą reprezentuję, znalazła się w tym bardzo wąskim gronie startupów, które w  COVID-owym czasie otrzymały środki na rozwój oraz komercjalizację stworzonych w Biotts technologii.

Karolina Buratyńska, General Manager Biotts SA, źródło: Polskie Stratupy 2020: COVID EDITION

Z pełną wersją raportu można zapoznać się pod tym linkiem.

Jego podsumowanie dostępne jest również na www.wroclaw.pl

Więcej o wrocławskich startupach >