3 grudnia, już niemal od 30 lat, obchodzimy ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który ma na celu przybliżanie społeczeństwu wyzwań, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami, a także promowanie włączania ich w każdy aspekt życia społecznego, kulturalnego czy gospodarczego. Wrocław nieustannie dąży do tego, by być miastem bez barier. My również włączamy się w te działania, tworząc w WPT przestrzeń, w której bez barier, nie tylko architektonicznych, będzie mogła rozwijać się przedsiębiorczość.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnosciami co roku ma inny, określany przez ONZ, temat przewodni. W poprzednich latach były to m.in. kwestie takie jak e-dostępność, włączanie osób z niepełnosprawnościami w zrównoważony społeczny rozwój, społeczeństwo integracyjne czy godna praca osób z niepełnosprawnościami. W 2020 roku, którego dynamikę zmieniła pandemia koronawirusa, jego tematem jest budowa lepszego świata, przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami, opierającego się o dostępność i zrównoważony rozwój w postpandemicznej rzeczywistości. Przy tej okazji, ONZ porusza też tematykę tego, jak osoby z niepełnosprawnościami, których na całym świecie jest ponad miliard, mogą sobie radzić w okresie pandemii. Warto dodać, że Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami to też okazja do zapoznania się z przyjętą przez ONZ w 2019 roku strategią na rzecz włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Wrocław i przedsiębiorczość bez barier

We Wrocławiu nad dostępnością szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami czuwa Biuro Wrocław Bez Barier. Dba ono nie tylko o dostępność architektoniczną w mieście, ale też angażuje się w proces aktywizacji osób z niepełnosprawnościami na wielu płaszczyznach. We współpracy z Biurem, Wrocławski Park Technologiczny pracuje nad utworzeniem Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości, który będzie działał na rzecz promowania biznesu bez barier i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Inicjatorem jego utworzenia był śp. Bartłomiej Skrzyński, dyrektor Biura Wrocław Bez Barier, rzecznik prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych.

W ramach naszego projektu, który realizujemy nie tylko z Biurem Wrocław Bez Barier, ale też ponad 30 różnego typu organizacjami społecznymi, publicznymi, firmami i uczelniami wyższymi, chcemy pokazać, że niepełnosprawność nie jest barierą dla przedsiębiorczości. Będziemy promować podejmowanie aktywności zawodowej i zakładanie firm przez osoby z niepełnosprawnościami, ale też pokazywać korzyści z ich zatrudniania. Tworzymy miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym, które będzie centrum informacji oraz punktem, wokół którego może zgromadzić się społeczność działająca na rzecz przedsiębiorczości bez barier – komentuje Maciej Potocki, prezes Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Utworzenie Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości w WPT zostało zainaugurowane we wrześniu 2020 roku. W ramach Inkubatora na terenie kampusu WPT, w budynku przy ul. Fabrycznej, dla przedsiębiorców i osób z niepełnosprawnościami, które chcą podjąć aktywność zawodową, będzie dostępna przestrzeń dostosowana pod kątem architektonicznym. Będzie w nim działać Centrum Informacyjne, dzięki któremu w jednym miejscu będzie można uzyskać know-how i eksperckie wsparcie w zakresie podejmowania pracy czy zakładania firmy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudniania. Organizowane będą również różnego typu warsztaty i szkolenia. Inkubator będzie też dawał możliwość nawiązywania nowych kontaktów oraz korzystania z pomocy doradców zawodowych, trenerów pracy czy psychologów. Otwarcie Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości zaplanowane jest na I kwartał 2021 roku.

Wrocławski Park Technologiczny wspiera działania promujące równość i współpracę, szczególnie w zakresie przedsiębiorczości i innowacji. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zachęcamy wszystkich nie tylko do zapoznania się z tym, jakie korzyści niesie ze sobą zniesienie barier w biznesie, ale też zaangażowania się w promowanie przedsiębiorczości, która opiera się na równej współpracy, przynoszącej korzyści.